Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

Σχέδιο Νόμου Αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας-Προτάσεις
ΠΡΟΣ :
1. Τοπικές Επιτροπές Ε.Α.Υ. Κυκλάδων

2. Μέλη Ε.Α.Υ. Κυκλάδων
Συναδέλφισσες - συνάδελφοι,

Παρατηρήσεις, απόψεις, προτάσεις σας επί του συγκεκριμένου σχεδίου κατατεθούν εγγράφως μέχρι την Τρίτη 04-02-2014 στο FAX: 2281087154 ή στο email : eaykykladon@gmail.com.