Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΣΤΟΛΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


  Συναδέλφισσες - συνάδελφοι,

Με την υπ΄αριθμ 7012/6/103-λα από 18/01/2014 απόφαση του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ, η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ 111/23-01-2014 ,τεύχος Β, πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στο κανονισμό στολής.
Προς ενημέρωση σας την επισυνάπτουμε παρακάτω:

 Α. Αντικαταστάθηκαν τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. 2 χειμερινή στολή τελετών ανδρών και γυναικών λευκά χειρόκτια από υφασμάτινα σε δερμάτινα ιδίου χρώματος,
Β. Αντικαταστάθηκε το χρώμα του υποδύτη στις υπ’ αριθμ. 3 και 3α στολές ανδρών και γυναικών από ανοικτό κυανό σε λευκό και τα υποδήματα από απλά μαύρα δερμάτινα σκαρπίνια σε σκαρπίνια μαύρα από στιλπνό δέρμα (λουστρίνια),
Γ. προβλέπεται για το προσωπικό που υπηρετεί στις Υ.ΜΕ.Τ. με την υπ’ αριθμ. 8δ στολή να φέρει, κατόπιν σχετικής διαταγής κατά του θερινούς μήνες και σε χρονικές περιόδους υψηλών θερμοκρασιών, αντί μπερέ, τζόκεϋ χρώματος βαθυκύανου,
Δ.  προβλέπεται για το προσωπικό που υπηρετεί στις Υ.Α.Τ. με την υπ’ αριθμ. 9 στολή να φέρει, κατόπιν διαταγής κατά του θερινούς μήνες και σε χρονικές περιόδους υψηλών θερμοκρασιών, αντί μπερέ, τζόκεϋ χρώματος φαιοκίτρινου,
Ε. προβλέπεται τα διακριτικά βαθμού επί του επενδύτη τύπου μπουφάν (μπουφάν τύπου fly) να φέρονται στο αριστερό πέτο,
ΣΤ. προβλέπεται τα διακριτικά δηλωτικά ταυτότητας (αριθμοί μητρώου) επί της μπλούζας τύπου <<πόλο>>, η οποία δεν φέρει επωμίδες, να φέρονται στα αριστερό ημιθωράκιο στο ύψος του στήθους.

Σημειώνεται, επίσης, ότι, σύμφωνα με το εδάφιο γ’ της περίπτωσης 9 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 7012/6/103 από 5-7-2009 (Β’ 1426) ‘’Στολή Αστυνομικού Προσωπικού’’ απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά την εκτέλεση εξωτερικής μάχιμης υπηρεσίας τάξης, από το σύνολο του αστυνομικού προσωπικού των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, επομένως και από το προσωπικό της Άμεσης Δράσης και γενικά των πληρωμάτων των περιπολικών οχημάτων, πεζή και εποχούμενες περιπολίες, κ.λπ., φέρεται η υπ’ αριθ. 8δ στολή εκστρατείας – επιχειρήσεων.