Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ-Τακτικές μεταθέσεις έτους 2014

Με εντολή της Ομοσπονδίας ο εκπρόσωπος αυτής δεν συνυπέγραψε το σχετικό πρακτικό και αποχώρησε από τη συνεδρίαση του συμβουλίου μεταθέσεων καταθέτοντας το κάτωθι:

Αθήνα 30 Ιανουαρίου 2014
Προς: Το Κατώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων Α.Ε.Α.
  Εγώ ο Αρχιφύλακας ΜΠΑΛΤΑΣ Δημήτριος, εκπρόσωπος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. στο Κατώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων του Α.Ε.Α., δεν εγκρίνω γι' αυτό και δεν συνυπογράφω τον πίνακα προκήρυξης θέσεων τακτικών μεταθέσεων έτους 2014, καθώς όπως προκύπτει απ' αυτόν, συνεχίζεται η μη επαρκής πλήρωση των οργανικών θέσεων των Α.Δ. της Χώρας με ικανό αριθμό αστυνομικού προσωπικού, μη τηρουμένων των δεσμεύσεων των τελευταίων ετών της Φυσικής Ηγεσίας.
  Για τους προαναφερόμενους λόγους και εις ένδειξη διαμαρτυρίας αποχωρώ από τη συνεδρίαση του συμβουλίου μεταθέσεων.
Τακτικό μέλος Κατωτέρου
Συμβουλίου Μεταθέσεων Α.Ε.Α. -
Εκπρόσωπος Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Αρχιφύλακας ΜΠΑΛΤΑΣ Δημήτριος
  Μετά από αυτήν την εξέλιξη που θίγει την υπηρεσιακή κατάσταση των συναδέλφων μας και υποσκάπτει το θεσμό των μεταθέσεων, το συνδικαλιστικό μας κίνημα είναι υποχρεωμένο να προβεί σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια για την προάσπιση των συμφερόντων των χιλιάδων μελών μας, κάτι για το οποίο θα γίνει και ιδιαίτερη μνεία και στο επικείμενο Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας την εβδομάδα που έρχεται.