Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018

Ενίσχυση Αστυνομικών Υπηρεσιών για κάλυψη εποχιακών αναγκών κατά την θερινή περίοδο.

Εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 6001/17/5717-γ΄ από 11-2-2018 Διαταγή Α.Ε.Α., για την  ενίσχυση Αστυνομικών  Υπηρεσιών προς κάλυψη εποχιακών αναγκών κατά την τρέχουσα θερινή περίοδο.