Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

Έγγραφο από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ για την ενίσχυση του αστυνομικού δυναμικού των Κυκλάδων