Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014

ΑΝΑΦΟΡΑ του βουλευτή Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ, Ν.Συρμαλένιου, σχετικά με την ανάγκη Ενίσχυσης της Α.Δ. Κυκλάδων με Αστυνομικό Προσωπικό κατά τις τακτικές μεταθέσεις έτους 2014                                    
                                       Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τον  κ.κ.   Υπουργό Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη


Θέμα: Ενίσχυση της Α.Δ. Κυκλάδων με Αστυνομικό Προσωπικό κατά τις τακτικές μεταθέσεις έτους 2014


Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. Νικόλαος Συρμαλένιος καταθέτει αναφορά το έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κυκλάδων της21.01.2014 με αρ. πρωτ. 390/1/14.Το έγγραφο αναφέρει συγκεκριμένα ότι «Η Αστυνομική Διεύθυνση Κυκλάδων, έχει έλλειψη αστυνομικού προσωπικού της τάξεως του 41%. Ποσοστό που, χρόνο με το χρόνο, δυστυχώς αυξάνεται, εξαιτίας της δημοσιονομικής πολιτικής που επέβαλε η Τρόικα (πάγωμα προσλήψεων), της αθρόας συνταξιοδότησης των συναδέρφων μας αλλά και της μη αναπλήρωσης όσων μετατίθενται από τις Κυκλάδες σε άλλη περιοχή επιλογής τους εκτός του Νομού. Ενδεικτικά, ο παρακάτω πίνακας, απεικονίζει τα ποσοστά, επί τοις εκατό, της έλλειψης αστυνομικού προσωπικού : 


1) Α.Τ ΜΥΚΟΝΟΥ
32%
6) Α.Τ ΤΗΝΟΥ
41%
)ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
75%
7) Α.Τ ΠΑΡΟΥ
33%
2) Α.Τ ΘΗΡΑΣ
35%
) Α.Σ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
17%
3) Α.Τ ΚΕΑΣ
50%
8) Α.Τ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
60%
4) Α.Τ ΙΗΤΩΝ
53%
9) Α.Τ ΑΝΔΡΟΥ
42%
5) Α.Τ ΜΗΛΟΥ
53%
) Α.Σ ΥΔΡΟΥΣΑΣ ΑΝΔΡΟΥ
50%
        

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας και να μας ενημερώσετε σχετικά.
Αθήνα, 23.01.2014

 Ο καταθέτων Βουλευτής
    Νικόλαος Συρμαλένιος