Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013

Κατάθεση προτάσεων για τη βελτίωση των διατάξεων του Κώδικα μεταθέσεων Ερμούπολη 28-06-2013
 Αριθμ.Πρωτ. 199/6/13
  Προς: Π.Ο.ΑΣ.Υ
 Κοιν: Μέλη Ε.Α.Υ.Κ

Κύριε Πρόεδρε
Με το υπ’ αριθμ. 200/9/32 από 09-11-2012 έγγραφό της Ομοσπονδίας, ζητήθηκε από τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις να καταθέσουμε προτάσεις για την βελτίωση των διατάξεων του Κώδικα Μεταθέσεων (Π.Δ. 100/2003).
Η Ένωση μας με το υπ’ αριθμ. 491/12 από 15-11-2012 έγγραφο της κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με το μείζον αυτό ζήτημα.
Μέχρι και σήμερα ουδεμία ενημέρωση είχαμε σχετικά με την εξέλιξη του ζητήματος, καθώς και για τις τελικές προτάσεις στις οποίες κατέληξε η επιτροπή που είχε συσταθεί από την Ομοσπονδία.
Επειδή για μια ακόμη φορά γίναμε στο ίδιο έργο (τραγωδία) θεατές με την ανακοίνωση των μεταθέσεων [γέμισαν οι Α.Δ. της Επαρχίας με «ανάπηρους και διαζευγμένους»], παρακαλούμε όπως η Ομοσπονδία μας γνωρίσει σε ποιες ενέργειες έχει προβεί και προτίθεται να προβεί, σχετικά με το φλέγον αυτό ζήτημα που έχει αναστατώσει μεγάλο αριθμό συναδέλφων ανά την Ελλάδα, αφού πλέον το μεγαλύτερο ποσοστό των μεταθέσεων, ειδικά για τις επαρχιακές Α.Δ., πραγματοποιήθηκαν βάσει κοινωνικών – «υποκειμενικών» κριτηρίων & ό χ ι βάσει αντικειμενικών.
                                                                                                                                                                                                                
  

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ