Σάββατο, 29 Ιουνίου 2013

Συνάντηση του Προεδρείου της Ομοσπονδίας με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη


Η Ομοσπονδία μας σήμερα 28-06-2013 συναντήθηκε με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο ΔΕΝΔΙΑ με θέμα συζήτησης μια σειρά αιτημάτων που είχαν γνωστοποιηθεί έγκαιρα προς τον ίδιον, αλλά συνεχίζουν να παρουσιάζουν αδικαιολόγητη στασιμότητα στην αντιμετώπισή τους.Μεταξύ αυτών τέθηκαν, η αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών, η απογραφή των
αστυνομικών στην κατηγορία ΤΕ, η έκδοση υπηρεσίας σε εβδομαδιαία βάση, η ίδρυση των λεσχών εστίασης, η αναβάθμιση της Αστυνομικής Ακαδημίας, η κοστολόγηση των μετακινήσεων, η νυχτερινή αποζημίωση, η συμμετοχή σε Υπηρεσιακές Επιτροπές κ.α. Επίσης, κατατέθηκε ο προβληματισμός μας για την εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Φωκίδα, καθώς και για άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, τονίζοντας ότι πρέπει να χαρακτηρίζονται ως «ευρείας κλίμακας».
  Εκ μέρους του κ. Υπουργού δηλώθηκαν τα εξής:
1) Για την έκδοση υπηρεσίας σε εβδομαδιαία βάση θα εξεταστεί η δυνατότητα εφαρμογής του μέτρου αυτού αφού δοκιμαστεί πιλοτικά σε συμβατές με το εγχείρημα αυτό Υπηρεσίες.
2) Για την απογραφή των αστυνομικών ως Τ.Ε., είναι θετικός με την προϋπόθεση να τεθεί σχετικό ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.
3) Για την αναβάθμιση της Αστυνομικής Ακαδημίας, δήλωσε ότι είναι στις προτεραιότητες και στον σχεδιασμό του.
4) Για τη λειτουργία λεσχών εστίασης αν όχι σε όλες τις Υπηρεσίες, τουλάχιστον στις νευραλγικές και στις πολυάριθμες, αναγνωρίζει ότι πρέπει να συσταθούν και θα συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση.
5) Για την αναδιάρθρωση των αστυνομικών υπηρεσιών ζήτησε τις προτάσεις της Ομοσπονδίας επί σχεδίου νόμου που θα δοθεί σε δημόσια διαβούλευση.
6) Για τα νυχτερινά αναγνώρισε ότι υπάρχει πρόβλημα και ότι καταβάλλεται εκ μέρους του κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπισή του έγκαιρα.
7) Για τη συμμετοχή μας στις Υπηρεσιακές Επιτροπές, θα υπάρξει από μέρους του παρέμβαση στον Αρχηγό του Σώματος.
8) Για το χαρακτηρισμό των αστυνομικών επιχειρήσεων οι οποίες έχουν διάρκεια χρόνου και εμπλέκεται μεγάλος αριθμός υπηρεσιών, ως «ευρείας κλίμακας», συμφώνησε ότι τούτο πρέπει να εξεταστεί για να αντιμετωπίζονται άμεσα τα ανακύπτοντα προβλήματα.
  Τέλος, διαπιστωμένης της αναβλητικότητας που συνοδεύει τη μη επίλυση των προαναφερόμενων αιτημάτων, επισημάναμε την έντονη δυσαρέσκειά μας στον κ. Υπουργό, τονίζοντας ότι έχουν εξαντληθεί τα χρονικά περιθώρια και ότι είναι επιτακτική πλέον η δρομολόγηση των λύσεων που απαιτούν τα συγκεκριμένα ανοικτά αυτά ζητήματα.
  Προς τούτο, κλήθηκε και αποδέχτηκε να παραστεί ο ίδιος στο Γενικό Συμβούλιο των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων που θα πραγματοποιηθεί σε χρόνο που θα γνωστοποιηθεί τις αμέσως προσεχείς ημέρες όπου θα καθορισθούν επακριβώς οι περεταίρω κινήσεις μας.