Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

Αναδρομικές κρατήσεις μετά τις νέες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις(2 ΠΙΝΑΚΕΣ)

Συνάδελφοι,
 Σας αποστέλλουμε την υπ' αριθ. 2/83408/0022/2012 – ΦΕΚ 3017/Β/14-11-2012 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αναφορικά με τις αναδρομικές (από 01-08-2012) σε δόσεις κρατήσεις των νέων περικοπών σε μισθούς και συντάξεις, για την ενημέρωσή σας.