Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2012

Ζητείται διευκρινιστική εγκύκλιος για τους αστυνομικούς που επιθυμούν να λάβουν μέρος ως υποψήφιοι για τη σχολή Αξιωματικών, μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Αθήνα 16 Νοεμβρίου 2012
Αρ. Πρωτ.: 314/2/21
Προς: Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
          Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ

  Κύριε Αρχηγέ,
  Σύμφωνα με τον πρόσφατα ψηφισθέντα Νόμο από τη Βουλή των Ελλήνων, δε θα πραγματοποιηθούν προσλήψεις στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για τα έτη 2013 και 2014. Μετά από ερωτήματα πολλών συναδέλφων, δεν διευκρινίζεται τι ακριβώς θα συμβεί για τους προερχόμενους από το
Σώμα αστυνομικούς και αν αυτοί έχουν τη δυνατότητα μέσω των Πανελλαδικών εξετάσεων να εισαχθούν στη σχολή Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. έτσι ώστε οι συνάδελφοί μας αυτοί να μην σπαταλούν τον ήδη πενιχρό μισθό τους στην προετοιμασία τους ως υποψήφιοι για τις Πανελλαδικές εξετάσεις
  Παρακαλούμε όπως άμεσα εκδοθεί εκ μέρους του Αρχηγείου και της αρμόδιας υπηρεσίας σχετική διευκρινιστική εγκύκλιος προκειμένου να ενημερώσουμε έγκαιρα και έγκυρα τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους – μέλη μας.
 Κοιν.: 1) Κλάδο Οργάνωσης & Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Ε.Α.
          2) Διεύθυνση Εκπαίδευσης Α.Ε.Α.
          3) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις