Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2018

Ανεξόφλητα υπομνήματα παρελθόντων ετών


Κύριε Αρχηγέ,
Η Ένωσή μας, το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχει γίνει αποδέκτης έντονων παραπόνων, από μέλη της που έχουν μετακινηθεί για υπηρεσιακές ανάγκες και εκκρεμεί η εξόφληση του συνόλου των  υπομνημάτων τους , για τα έτη 2016, 2017 & 2018.
Όπως ενημερωθήκαμε η Γενική Διαχείριση της ΓΕ.Π.Α.Δ.Νοτίου Αιγαίου αδυνατεί να αποστείλει τα υπομνήματα προς έλεγχο στην αρμόδια υπηρεσία καθώς δεν έχει το απαιτούμενο χρηματικό ποσό προκειμένου να καλύψει τις κρατήσεις που πρέπει να προπληρωθούν.

Αποτέλεσμα αυτού είναι, ότι πέραν ελαχίστων υπομνημάτων έτους 2016 που έχουν υποβληθεί εδώ και αρκετό πλην όμως δεν εξοφλούνται (για άγνωστους λόγους), όλα τα υπόλοιπα (για τα έτη 2016,2017,2018) «λιμνάζουν» στα γραφεία της Δ.Α. Κυκλάδων και της ΓΕ.Π.Α.Δ. Νοτίου Αιγαίου σε κούτες στοιβαγμένα με άμεσο πλέον τον κίνδυνο μετακύλησης αυτών στο οικονομικό έτος 2019.
Επίσης πρέπει να επισημάνουμε την σπατάλη σε εργατοώρες   αλλά και σε γραφική ύλη, toners κλπ., για την επανεκτύπωση των συμπληρωματικών δικαιολογητικών που απαιτούνται για την επανυποβολή εκ νέου, κάθε χρονιά.
Ύστερα από τα παραπάνω αιτούμαστε και πριν μετακυλήσει το σύνολο αυτών στο επόμενο οικονομικό έτος την άμεση ενίσχυση της Παγίας Προκαταβολής αρμόδιας υπηρεσίας με ικανό χρηματικό ποσό προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποστολή των υπομνημάτων καθώς και για την άμεση εκκαθάριση των ήδη υποβληθέντων.

Κύριε Αρχηγέ,
Θεωρούμε δεδομένο ότι θα επιδείξετε προσωπικό ενδιαφέρον και θα καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημά μας και να αποκατασταθεί σταδιακά η ομαλή εξόφληση των υπομνημάτων οδοιπορικών εξόδων που εκκρεμούν.