Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018

Εξέταση – ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας - Υποβολή προτάσεων


ΠΡΟΣ :  ΜΕΛΗ Ε.Α.Υ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΧΕΤ.: α)Υπ’ αριθμ. 605/5/20-α΄ από 21-02-2018 έγγραφο Π.Ο.ΑΣ.Υ.
 β) Υπ’ αριθμ. 20037 διαταγή κ.Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ.
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Κατόπιν ανωτέρω (α) σχετικού σας επισυνάπτουμε την (β) σχετική και παρακαλούμε όπως μέχρι την Παρασκευή 02-03-2018, μας αποστείλετε (μέσω e-mail στο  eaykykladon@gmail.com ή στο FAX 22810 87154) τυχόν προτάσεις σας, οι οποίες θα τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας από κοινού από τις αρμόδιες επιτροπές της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και από το Επιτελικό Γραφείο του κ. Αρχηγού, προκειμένου σε σύντομο χρονικό διάστημα να ενταχθούν  σε ένα ενιαίο πρόγραμμα προτεραιοποίησης και σταδιακής υλοποίησής τους με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου που πρέπει να διέπει το αστυνομικό προσωπικό.

Η κατάθεση προτάσεων από την πλευρά μας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος αυτής της προσπάθειας. Χωρίς την συμμετοχή μας, χωρίς την αποτύπωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε στην επαγγελματική μας καθημερινότητα, δεν θα είναι δυνατή η επίλυση, έστω και ενός μέρους των προβλημάτων μας.