Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

Ειδική άδεια γονέων που τα τέκνα τους μετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις - Μέριμνα προσωπικούΠΡΟΣ :
1.-Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

2.-Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
3.-Π.Ο.ΑΣ.Υ.
ΚΟΙΝ:
Μέλη Ε.Α.Υ.Κ
Κ. Υπουργέ,

Κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ.440/18/500309  Σ.2758 από 29-5-2017 (όπως υποβάλλεται συνημμένα) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Δημητρίου ΒΙΤΣΑ, όπου ορθώς προβλέπει την χορήγηση ειδικής άδειας στο στρατιωτικό προσωπικό του ΥΠΕΘΑ, του οποίου τα τέκνα συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, παρακαλούμε όπως υπάρξει άμεσα μέριμνα και για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο πληροί τις αναφερόμενες στο ανωτέρω προϋποθέσεις χορήγησης, κατά την διάρκεια των εν λόγω εξετάσεων.