Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015

Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών του Ι Τμήματος του Ελεγκτικού ΣυνεδρίουΠΡΟΣ: Π.Ο.ΑΣ.Υ                                                           Αριθ.Πρωτ: 723/3/15

ΣΧΕΤ: α) Υπ΄ αριθμ. 1742/15/400757 από 03/03/2015 Δ/γή ΑΕΑ/ΔΝΣΗ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/6.
               β)  Υπ΄αριθμ. 5521/27-02-2015 έγγραφο Υ.Δ.Ε στο τεως Υ.Δ.Τ &  Π.τ.Π
               γ) Υπ’ αριθμ. 14734/27-02-2015 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου/Υπηρεσία Επιτρόπου στο Υ.Δ.Τ & Π.τ.Π
           δ) Υπ’ αριθμ. 0294/Συν.ση 30η/22-12-2014 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών  του Ι Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου


Κύριε Πρόεδρε,
Σας διαβιβάζουμε τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα – διαταγές, οι οποίες κοινοποιήθηκαν σε συναδέλφους μας, και παρακαλούμε για την ενδελεχή μελέτη αυτών, σε συνεργασία με τον Νομικό Σύμβουλο της Ομοσπονδίας μας, προκειμένου δοθούν οι κατευθυντήριες οδηγίες – συμβουλές προς τα Πρωτοβάθμια Σωματεία και τους συναδέλφους.

Επειδή το ζήτημα αυτό, το οποίο έχει  να κάνει με την απόρριψη των δικαιούμενων χρημάτων – αποζημίωση, που προέκυψαν από μετακινήσεις συναδέλφων μας για λόγους εκπαίδευσης – μετάθεσης – μεταγωγές κ.ο.κ., κρίνεται μείζονος σημασίας, μιας και αφορά μεγάλο αριθμό συναδέλφων ανά την επικράτεια, παρακαλούμε για την άμεση αντιμετώπιση του ζητήματος σε κεντρικό επίπεδο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                 ΣΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ