Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

Όχι στη ρατσιστική βία

Η Παγκόσμια Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων, εορτάζεται με μια σειρά εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων σε όλο τον κόσμο στις 21 Μαρτίου, κάθε έτους.
  Στη χώρα μας, δυστυχώς, αντί αυτών, δεσπόζουν οι επετειακές ανακοινώσεις για το φαινόμενο του ρατσισμού, αλλά και οι ανούσιες αντιπαραθέσεις με αφορμή διάφορα περιστατικά.

  Η συντεταγμένη πολιτεία θα έπρεπε να έχει ψηλά στην ατζέντα της την εφαρμογή μέτρων πρόληψης, αλλά και αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του ρατσισμού, λόγω και των υπαρκτών προβλημάτων που προκαλούν οι συνεχιζόμενες μεταναστευτικές ροές μέσω της χώρας μας προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
  Το συνδικαλιστικό μας κίνημα έγκαιρα είχε επισημάνει τα ελλείμματα στο χώρο της δημόσιας διοίκησης και της Ελληνικής Αστυνομίας (μεταναστευτικό, εκπαίδευση, ελεγκτικοί μηχανισμοί κλπ), αναδεικνύοντας συγκεκριμένες πολιτικές αφενός για την αποτελεσματικότερη διαχείριση υπαρκτών κινδύνων, αφετέρου δε για την προστασία των ίδιων των αστυνομικών από επίμεμπτες συμπεριφορές.
  Στο πλαίσιο αυτό καλούμε για άλλη μια φορά τη συντεταγμένη πολιτεία να θωρακίσει το λειτούργημα του Αστυνομικού με σεβασμό στις αρχές του κράτους δικαίου, μακριά από μικροκομματικές σκοπιμότητες.
  Μόνο έτσι ο ένστολος αστυνομικός υπάλληλος θα νιώθει ασφαλής και θα επιτελεί ευόρκως το καθήκον του, απαλλαγμένος από φοβικά σύνδρομα, αλλά και από συμπεριφορές που θα τον φέρνουν αντιμέτωπο με την νομιμότητα.