Σάββατο, 27 Ιουλίου 2013

Αίτημα για συνάντηση με τον Υπουργό Διοικητής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα την απογραφή των αστυνομικών

Προς: Τον Υπουργό Διοικητής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
          κ. Κυριάκο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ


 Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Με την παρούσα επιστολή μας, αιτούμαστε την καθοριστική συμβολή σας για την επίλυση-αντιμετώπιση του ακόλουθου και χωρίς κανένα οικονομικό κόστος αιτήματός μας, που έχει σχέση με την απογραφή των αστυνομικών.

  Ως γνωστόν με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 1β του Ν.3845/2010 (ΦΕΚ Α-65) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του Ν.3870/2010 (ΦΕΚ Α-138) αποφασίστηκε απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του Δημοσίου όπου περιλαμβάνει και το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. Ακολούθως με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δόθηκαν οδηγίες συμπλήρωσης του δελτίου απογραφής όπου στην κατηγορία «εκπαίδευση» υπήρχαν οι εξής ενδείξεις: Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε. και Υ.Ε.
  Οι αστυνομικοί της Σχολής Αστυφυλάκων που είναι υπερδιετούς φοιτήσεως απογράφησαν τότε στην κατηγορία Δ.Ε.
  Όμως με το Ν. 4058/2012 Άρθρο 25 παράγραφος 4, η Σχολή Αστυφυλάκων και το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων της Αστυνομικής Ακαδημίας έχουν χαρακτηριστεί ως ανώτερες σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κατά συνέπεια, οι αποφοιτήσαντες ευδοκίμως από αυτές πρέπει να απογραφούν ως προσωπικό κατηγορίας Τ.Ε. και όχι Δ.Ε.
  Κύριε Υπουργέ,
  Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας θα επιθυμούσαμε μια συνάντηση μαζί σας τις αμέσως προσεχείς ημέρες προκειμένου δια ζώσης σας αναπτύξουμε τις θέσεις και τις απόψεις μας.