Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΣυνάδελφοι-ισες με το υπ΄ αριθμ 57101/13/940544 έγγραφο μας [μέσο του P.O.L] σας απεστάλη συνημμένα το υπ’ αριθμ 500/1/22 από 20-06-2013 έγγραφο της Π.Ο.ΑΣ.Υ, το οποίο περιέχει δυο σενάρια σχετικά με την κατάρτιση νέου μισθολογίου.
Η Ένωση μας,λόγω αντικειμενικής αδυναμίας πραγματοποίησης  ανοιχτού Διοικητικού Συμβουλίου(εδαφική ιδιομορφία), σας ζητά να εκφράσετε τις απόψεις σας σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, μέχρι την Παρασκευή 28/06/2013 και να αποστείλετε τις απόψεις σας στο email:eaykykladon@gmail.com  ή στο fax :2281087154.

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑ