ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ


ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
 1. Βουλή των Ελλήνων
 2. Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας
 3. Υπουργείο Εσωτερικών - Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 4. Υπουργείο Οικονομικών
 5. Yπουργείο Εξωτερικών - Ministry of Foreign Affairs
 6. Υπουργείο Εθνικής Αμυνας -  Ministry of Defense (MOD)
 7. Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
 8. Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης
 9. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - Ministry of Citizen Protection - Greek Police
 10. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
 11. Γραφείο Πρωθυπουργού -Primeminister - Prime Minister of the Hellenic Republic
 12. Κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών
 13. Συνήγορος του Πολίτη 
 14. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
 15.  ΙΝ.ΚΑ. (Ινστιτούτο Καταναλωτών)
 16. Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση-Κποινωνία της Πληροφορίας