Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016

Επέκταση συμβάσεων καθαριότητας

Ερμούπολη , 20-04-2016
Αριθ. Πρωτ. : 71/4/16
ΠΡΟΣ: Π.Ο.ΑΣ.Υ

Κύριε Πρόεδρε,
Προ λίγων μηνών, γίναμε όλοι μάρτυρες της άσχημης κατάστασης που είχε δημιουργηθεί με τις υπηρεσίες καθαριότητας των Αστυνομικών Υπηρεσιών. Κατόπιν παρεμβάσεως της Ομοσπονδίας, εκδόθηκε Διαταγή από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας και εγκρίθηκε η διενέργεια παραλαβής οικονομικών προσφορών για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων των Αστυνομικών Υπηρεσιών, για το χρονικό διάστημα ενός μηνός με δυνατότητα παράτασης της Σύμβασης για έναν (1) επιπλέον μήνα.
Η Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων, κατόπιν της υπ΄ αριθ. 8041/6/316-γ από 17/2/2016, προέβη στην παραλαβή προσφορών για τον καθαρισμό των υφισταμένων της Αστυνομικών Υπηρεσιών ως και της ΓΕ.Π.Α.Δ.ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, η οποία συστεγάζεται με τη Δ.Α. Κυκλάδων, και ανέθεσε σε εργολάβο καθαρισμού το έργο της καθαριότητας των ανωτέρω Υπηρεσιών από 1/3/2016 έως 31/3/2016. Ακολούθως σύμφωνα με την  διαταγή του Α.Ε.Α. προέβη στην παράταση της σύμβασης με τον εργολάβο καθαρισμού μέχρι 30/4/2016.


Το χρονικό διάστημα της υφιστάμενης σύμβασης με τον ιδιώτη εργολάβο καθαρισμού εκπνέει την 30/4/2016 και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του αρμοδίου Γραφείου της Δ.Α. Κυκλάδων με την αρμόδια οικονομική Υπηρεσία του Α.Ε.Α., δεν προβλέπεται παραπέρα παράταση της σύμβασης για το έργο καθαρισμού των ανωτέρω Αστυνομικών Υπηρεσιών.

Μπροστά στο ενδεχόμενο διακοπής της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των Αστυνομικών Υπηρεσιών μας, έως ότου τελεσφορήσει ο εν εξελίξει Διαγωνισμός (άγνωστο πότε) και εν όψει της επερχόμενης θερινής τουριστικής περιόδου, εγκυμονεί ο κίνδυνος να ξαναζήσουμε τις πρόσφατες άσχημες εικόνες των ρυπαρών Αστυνομικών Υπηρεσιών. Δυστυχώς από την κατάσταση, που πιθανά θα δημιουργηθεί, θα προκύψουν  αρνητικά σχόλια για το Σώμα της ΕΛ. ΑΣ, και κάτ  επέκταση για τη Χώρα μας, με παγκόσμιο αντίκτυπο  καθώς ο τουρισμός αποτελεί την βαριά μας βιομηχανία και η νησιωτική περιοχή των Κυκλάδων είναι η κορωνίδα του τουρισμού.

Κύριε Πρόεδρε,

Επειδή φρονούμε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα θα απασχολήσει σχεδόν το σύνολο των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Χώρας , παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες προς την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία προς επίλυσή του.