Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016

Συγκρότηση επιτροπών εργασίας Π.Ο.ΑΣ.Υ

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι συγκροτήθηκαν οι κάτωθι επιτροπές οι οποίες θα συνεδριάζουν στα γραφεία της Ομοσπονδίας (οδός Μεσογείων 96 –Αθήνα), σε τακτικά χρονικά διαστήματα ως εξής:

Επιτροπή Κρίσεων και Προαγωγών:
Θα συνεδριάσει την προσεχή Τετάρτη 06 Απριλίου 2016 και ώρα 14.00
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ: ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος (Ε.Α.Υ. Αθηνών)
ΜΕΛΗ: ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Σταύρος (Ε.Α.Υ. Αχαΐας)
ΡΑΠΤΗΣ Αντώνιος (Ε.Α.Υ. Κέρκυρας)
ΛΙΑΜΕΤΗ Άννα (Ε.Α.Υ. Ακαρνανίας)
ΚΑΜΙΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Νικόλαος (Ε.Α.Υ. Λασιθίου)
Επιτροπή Οικονομικών και Ασφαλιστικών θεμάτων
Θα συνεδριάσει την προσεχή Τετάρτη 06 Απριλίου 2016 και ώρα 11.00
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΠΑΝΤΑΖΗΣ Βασίλειος (Ε.Α.Υ. Αθηνών)
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ: ΚΟΥΛΙΑΚΗΣ Γεώργιος (Ε.Α.Υ. Εύβοιας)
ΜΕΛΗ: ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Παναγιώτης (Ε.Α.Υ. Θεσσαλονίκης)
ΚΙΤΣΙΟΣ Κωνσταντίνος (Ε.Α.Υ. Ιωαννίνων)
ΟΣΣΑΣ Βασίλειος (Ε.Α.Υ. Σερρών)
ΜΑΓΓΑΣ Σωκράτης (Ε.Α.Υ. Αθηνών)
Επιτροπή Αθλητισμού και Πολιτιστικών θεμάτων
Η ημερομηνία συνεδρίασης της επιτροπής θα καθορισθεί με νεότερο έγγραφο
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ: ΡΗΓΑΣ Νικόλαος (Ε.Α.Υ. Αθηνών)
ΜΕΛΗ: ΚΑΡΑΤΖΑ Θεοφανία (Ε.Α.Υ. Σερρών)
ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος (Ε.Α.Υ. Χαλκιδικής)
ΦΕΣΤΕΡΙΔΗΣ Γεώργιος (Ε.Α.Υ. Θεσσαλονίκης)
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Πλούταρχος (Ε.Α.Υ. Κιλκίς)
Σας υπενθυμίζουμε ότι έχουν ήδη συσταθεί δύο άλλες επιτροπές όπως, για την "τροποποίηση – βελτίωση του Κώδικα Μεταθέσεων" και της "Αναδιάρθρωσης Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας", οι οποίες συνεδρίασαν αντίστοιχα στις 27/11/2015, 01/12/2015 και 8/12/2015, 16/12/2015.
Υπενθυμίζουμε, ομοίως, ότι οι εν λόγω επιτροπές έχουν ήδη επεξεργασθεί και καταθέσει τις προτάσεις τους προς το Α.Ε.Α. και το προσεχές διάστημα ανάλογα με τις τρέχουσες εξελίξεις θα συγκληθούν εκ νέου.
Επιτροπή Θεμάτων Κώδικα Μεταθέσεων
Επικεφαλής: ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος (Ε.Α.Υ. Αθηνών)
Μέλη: 1) ΛΙΟΤΣΟΣ Σπυρίδων (Ε.Α.Υ. Πειραιά)
2) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος (Ε.Α.Υ. Ημαθίας)
3) ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος (Ε.Α.Υ. Λέσβου)
4) ΦΕΤΚΟΣ Σταύρος (Ε.Α.Υ. Θεσσαλονίκης)
5) ΚΕΦΑΛΑΣ Ευάγγελος (Ε.Α.Υ. Κυκλάδων)
Επιτροπή Αναδιάρθρωσης Υπηρεσιών
Επικεφαλής: ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ Νικόλαος (Ε.Α.Υ. Α.Δ. Αιτωλίας)
Μέλη: 1) ΚΑΤΣΙΡΗΣ Σπυρίδων (Ε.Α.Υ. Αργολίδας)
2) ΒΕΡΡΑΣ Βασίλειος (Ε.Α.Υ. Ηλείας)
3) ΚΟΣΜΑΣ Κων/νος (Ε.Α.Υ. Χαλκιδικής)
4) ΤΖΟΥΜΠΕΛΙΔΗΣ Γεώργιος (Ε.Α.Υ. Θεσσαλονίκης)
Με νεότερο έγγραφό μας, θα σας γνωστοποιήσουμε και τις λοιπές επιτροπές που θα συγκροτηθούν για τα υπόλοιπα αντικείμενα θεμάτων που κατά καιρούς μας απασχολούν.