Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟ-ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ π.ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Α.Υ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ


Συνάδελφοι,  Συναδέλφισσες

          Εν όψει,  της  επικείμενης μετάθεσής μου,  από την Δ.Α. Κυκλάδων, προς τον τόπο συμφερόντων μου (μετά από 19 χρόνια), θα ήθελα  να κάνω ένα σύντομο απολογισμό της δράσεως της Ένωσης Αστυνομικών Υπάλληλων Κυκλάδων, από τον Ιούλιο του 2012, που είχα την τιμή και την ευθύνη να διατελέσω Πρόεδρος αυτής.

  Επιγραμματικά αναφέρω ορισμένες από τις δράσεις της Ένωσης κατά το χρονικό αυτό διάστημα:

 √ Καταγγείλαμε και αποτρέψαμε την απόσπαση και τη μετάθεση συναδέλφων μας που έκαναν το καθήκον τους, ενάντια στις βουλές της διοίκησης.

√ Ενισχύσαμε οικονομικά 51 νέους γονείς, μέλη της Ένωσης, με το συμβολικό ποσό των 100€ για την απόκτηση κάθε τέκνου.

√ Ενισχύσαμε οικονομικά 28 τέκνα μελών της Ένωσης για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση με το συμβολικό ποσό των 150 € (έκαστο τέκνο).

  Ενισχύσαμε οικονομικά 5 μέλη της Ένωσης για σοβαρά θέματα υγείας.

√ Ενισχύσαμε οικονομικά  55  συναδέλφους ανά την επικράτεια  για σοβαρά θέματα υγείας με το ποσό των 100€ (έκαστος).

√ Ενισχύσαμε οικονομικά 9 μέλη της Ένωσης για νομική προστασία.

Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ «Μηδέν από μηδέν, μηδέν-Συμπληρωματικές μεταθέσεις έτους 2019».
Η Ε.Α.Υ.Κυκλάδων, με πλήθος εγγράφων της κατά το παρελθόν, έχει γνωστοποιήσει προς κάθε κατεύθυνση, την ανάγκη για ουσιαστική ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών των Κυκλάδων, οι οποίες παρουσιάζουν σημαντικό αριθμό ελλείψεων.
               Στις πρόσφατες τακτικές μεταθέσεις έτους 2019 η Δ.Α Κυκλάδων ενισχύθηκε με είκοσι (20) αστυνομικούς, ενώ ταυτόχρονα αποχώρησαν από την Δ.Α Κυκλάδων δεκαέξι (16) αστυνομικοί, άρα στην πραγματικότητα ενισχυθήκαμε μόνο με τέσσερις(4) αστυνομικούς. 
                Όπως προβλέπεται, σύμφωνα με το Π.Δ 100/2003, το μήνα Σεπτέμβριο συνεδριάζει το Κατώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων του Α.Ε.Α. προκειμένου να εκδώσει αριθμητικούς πίνακες για τις συμπληρωματικές μεταθέσεις για τις Αστυνομικές Διευθύνσεις της Χώρας, «εκτιμώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί από τις τελευταίες τακτικές μεταθέσεις».
               Με βάση τα ανωτέρω, εύλογα, προσδοκούσαμε ότι η Δ.Α Κυκλάδων θα τύχει ενίσχυσης στις συμπληρωματικές μεταθέσεις με ένα ικανοποιητικό αριθμό αστυνομικών, αντί αυτού όμως, το αρμόδιο Συμβούλιο αποφάσισε ότι η Δ.Α Κυκλάδων δε χρειάζεται καμιά ενίσχυση και ανακοίνωσε ΜΗΔΕΝ (0) θέσεις!!!

Τετάρτη 15 Μαΐου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΣ Ε. ΣΤΟ ΨΑΛΤΗ Γ. ΣΤΟΝ Real fm 97,8(15-05-2019 )

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κυκλάδων ΚΕΦΑΛΑΣ Ευάγγελος  στο δημοσιογράφο ΨΑΛΤΗ Γιώργο στον REAL FM 97,8 την 15.05.2019 για τα προβλήματα των αστυνομικών υπηρεσιών των Κυκλάδων και ειδικότερα για την ανάγκη της άμεσης ενίσχυσης με προσωπικό των αστυνομικών υπηρεσιών κατά την τρέχουσα θερινή περίοδο. 

Πέμπτη 11 Απριλίου 2019

Ενίσχυση Αστυνομικών Υπηρεσιών τουριστικών περιοχών της Χώρας για κάλυψη εποχιακών αναγκών κατά την θερινή περίοδο 2019.


Συνάδελφοι,
 εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ 6001/7/5732- ιστ από 10-04-2019 διαταγή του Α.Ε.Α με τις ενισχυτικές δυνάμεις που θα έρθουν στις Αστυνομικές Υπηρεσίες των  τουριστικών περιοχών της Χώρας κατά την τρέχουσα θερινή περίοδο.

Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΓΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗΗ Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κυκλάδων καταδικάζει κάθε προσπάθεια εκφοβισμού του συνδικαλιστικού κινήματος και δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή της  στα συνδικαλιστικά στελέχη που κληθήκαν από το Α.Ε.Α για παροχή εξηγήσεων, μεταξύ αυτών και o Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας ,με αφορμή  εύλογες καταγγελίες  ότι ο αστυνομικός είναι απροστάτευτος στη βία και την ανομία, κινδυνεύει καθημερινά, χωρίς να λαμβάνονται τα προβλεπόμενα μέτρα για την ασφάλειά του.
Ας καταλάβουν όσοι επιθυμούν την φίμωση του

Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018

Πλημμελής η εναρμόνιση της Κυβέρνησης με τις αμετάκλητες αποφάσεις του ΣτΕ

Χθες, 07-11-2018, απογευματινές ώρες, κατετέθη σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η υπ’ αριθ. 1796/141 τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών που ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, την καταβολή εφάπαξ χρηματικών ποσών στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.
Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 1 της ως άνω τροπολογίας, ρυθμίζεται:
α) Η εφάπαξ καταβολή αναδρομικών αποδοχών από 01-08-2012 έως 31-12-2016. Οι εν λόγω αποδοχές αντιστοιχούν στη διαφορά μεταξύ των μηνιαίων αποδοχών που ίσχυαν προ της 01-08-2012 και αυτών που κατεβλήθησαν με τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν.4307/2014.
β) Ο χρόνος, η διαδικασία, οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την καταβολή των παραπάνω αποδοχών καθορίζεται με ΚΥΑ που θα εκδοθεί μεταγενέστερα της δημοσίευσης του νόμου.
γ) Οι αποδοχές που ίσχυαν μέχρι την 31-12-2016, δεν επηρεάζονται από την ανωτέρω ρύθμιση και συνεπώς παραμένει αμετάβλητη η προσωπική διαφορά του νέου μισθολογίου (άρθρο 155 του ν.4472/2017).
Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι, η Κυβέρνηση, υπό το βάρος απειλής επιβολής κυρώσεων από την Ειδική Επιτροπή Συμμόρφωσης του ΣτΕ, εναρμονίζεται πλημμελώς με τις αμετάκλητες αποφάσεις του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου, αφού, ναι μεν καταβάλει τις αναδρομικές αποδοχές για το χρονικό διάστημα από 01-08-2012 έως 31-12-2016, αλλά δεν επαναφέρει όμως τους μισθούς μας στα επίπεδα που ίσχυαν την 31-07-2012.