Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016

Οικονομική ενίσχυση νέων γονέωνΣυναδέλφισσες, Συνάδελφοι,


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, σε συνεδρίαση του την 13/02/2016, αποφάσισε ομοφώνα, από εδώ και στο εξής να χορηγεί εφάπαξ οικονομική ενίσχυση/βοήθημα σε όσα μέλη αποκτούν τέκνο, δίδοντας το συμβολικό ποσό των εκατό ευρώ(100€)
Δικαιούχοι είναι όσα μέλη μας απέκτησαν τέκνο από την  01/01/2016 και έπειτα.
Απαραίτητα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά:
α) Πιστοποιητικό γέννησης
 β) Φωτ/γραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης του δικαιούχου μέλους μας