Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012

Προβλήματα που αναζητούν άμεσες λύσεις από τον Υπουργό

Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2012
Αρ. Πρωτ.: 605/9/73
Προς: Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
          κ. Νικόλαο ΔΕΝΔΙΑ
  Κύριε Υπουργέ,
  Κατά την συνάντησή μας την 30 Νοεμβρίου 2012 σας παραθέσαμε ζητήματα που την αντιμετώπισή τους αναμένει διακαώς το αστυνομικό προσωπικό ως ένα στοιχειώδες αντιστάθμισμα στο ζοφερό οικονομικό περιβάλλον στο οποίο έχει περιέλθει αλλά και ως αναγνώριση της αποστολής του.

  Δυστυχώς επανερχόμαστε σήμερα μετά και από τη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την οποία αναδείχθηκε η βραδύτητα επίλυσης των ζητημάτων που σας είχαμε θέσει και είναι επιγραμματικά τα εξής:
  1. Η εξάλειψη της αντίφασης που δημιουργείται από την αναβάθμιση της Σχολής Αστυφυλάκων, ως τέτοιας που ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς αυτό να πιστοποιείται κατά τη διαδικασία της απογραφής, καθώς οι εξερχόμενοι της Σχολής Αστυφυλάκων έχουν απογραφεί στην κατηγορία ΔΕ.
  2. Δημιουργία λεσχών εστίασης στις έδρες μεγάλων αστυνομικών υπηρεσιών, κάτι που αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη.
  3. Έκδοση – ανακοίνωση της υπηρεσίας για όλη την εβδομάδα ώστε να υπάρχει στοιχειώδης προγραμματισμός και απάλειψη της αβεβαιότητας και τους άγχους για την επομένη. Δεν μπορεί μια σύγχρονη αστυνομία να μην είναι σε θέση να προγραμματίζει τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση τη δράση της.
  4. Αποκατάσταση της αδικίας που υφίστανται οι εκτελούντες υπηρεσία γραφείου και διατάσσονται σε εξωτερική, μάχιμη νυχτερινή υπηρεσία για αντικατάσταση ή επιπλέον ενίσχυση της μάχιμης υπηρεσίας και δικαιούνται ως 16 ώρες, σε ευθυγράμμιση με ό,τι ισχύει και για τους προϊσταμένους, σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση που αποκατέστησε τους τελευταίους σε 48 ώρες.
  Κύριε Υπουργέ,
  Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί επιβεβλημένη την άμεση ανταπόκρισή σας στα ανωτέρω αιτήματα, δεδομένου ότι έχει ήδη παρέλθει νεκρός χρόνος που λειτουργεί εις βάρος των συναδέλφων και σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και συνολικά εις βάρος της απόδοσής τους, αφού για άλλη μια φορά εισπράττουν μια αναβλητικότητα που για πολλούς μεταφράζεται ως απροθυμία.
  Αναμένουμε εντός των προσεχών ημερών τις δικές σας ενέργειες και παρακαλούμε να έχουμε προς τούτο τη δέουσα ενημέρωση.
 Κοιν.: 1) Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης
              κ. Αθανάσιο ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟ
          2) Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας
              Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
          3) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
          4) Αστυνομικές Υπηρεσίες