Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012

Προτάσεις λήψης μέτρων βιωσιμότητας Τομέων Πρόνοιας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α

Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2012
Αρ. Πρωτ.: 506/4/4α
Προς: Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ
          Ταξίαρχο κ. Νικόλαο ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑ
Κοιν.: Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Σχετ.: 85070/0229 από 06-12-2012 έγγραφο σας
  Κύριε Πρόεδρε,
  Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού οφείλουμε να εκφράσουμε την πλήρη διαφωνία μας στις διαλαμβανόμενες σ' αυτό προτάσεις σας για το αναφερόμενο στο θέμα αντικείμενο.

  Η Ομοσπονδία μας σε συνέχεια των αναφερόμενων στο υπ' αριθ. 506/4/4 από 30-11-2012 έγγραφό της και σύμφωνα με τα όσα διαλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο ΙΣΤΟΡΙΚΟ- ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή της (Οικονομικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων) καταθέτει τις ακόλουθες απόψεις – προτάσεις: