Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012

Αναδρομικές κρατήσεις - νυχτερινά

Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2012
Αρ. Πρωτ.: 500/12/13
Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
Κοιν: Αστυνομικές Υπηρεσίες
  Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
  Αναφορικά με τα ερωτήματα Πρωτοβαθμίων Ενώσεων και μελών αυτών, που υποβάλλονται στην Ομοσπονδία μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
  Με την μισθοδοσία μηνός Ιανουαρίου 2013 αποτυπώνονται στα αναλυτικά σημειώματα αποδοχών οι μειώσεις που επέρχονται στο σύνολο των τακτικών μας αποδοχών από τον Ν.4093/12.

  Επιπρόσθετα αποτυπώνονται και οι αναδρομικές κρατήσεις από 01/08/2012 οι οποίες θα καταβληθούν, είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις, έως την 31/12/2013 ανάλογα με το ποσό που κοστολογείται στον καθένα.
  Ειδικότερα για την διαφορά που παρατηρείται στην αμοιβή των ωρών νυχτερινής απασχόλησης θα πρέπει να επισημανθεί ότι το χρηματικό ποσό που θα καταβάλλεται με τη μισθοδοσία, αντιστοιχεί στη διαφορά που προκύπτει λόγω της αναδρομικής μείωσης ωριαίας αμοιβής από 01/08/2012.
  Με τη μισθοδοσία του μήνα Φεβρουαρίου 2013, θα καταβληθούν εφάπαξ τα οικονομικά αποτελέσματα που προκύπτουν από την άρση των μισθολογικών ωριμάνσεων (προαγωγές, Ε.Χ.Υ.) από 01/08/2012.
  Ήδη από την Ομοσπονδία μας ζητήθηκε να διευκρινιστεί εάν θα πρέπει να καταβληθούν ασφαλιστικές εισφορές από την ημέρα που γεννάται η μισθολογική ωρίμανση για τον καθένα ή εάν αυτές θα καταβληθούν από την 01/08/2012.
ypografes-poasy