Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012

Επιστροφή – συμψηφισμός ασφαλιστικών εισφορών – κρατήσεων

Αθήνα 21 Δεκεμβρίου 2012
Αρ. Πρωτ.: 502/5/8β
Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
Κοιν.: Αστυνομικές Υπηρεσίες

Σχετ.: Υπ' αριθ. 502/5/8 από 14/12/2012 έγγραφό μας

  Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
  Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας, σας αποστέλλουμε συνημμένα το υπ' αριθ. 6013/22/954-α από 20/12/2012 έγγραφο του Κλάδου Οικονομικοτεχνικών και Πληροφορικής Α.Ε.Α. που αφορά την επιστροφή των ασφαλιστικών εισφορών λόγω της μείωσης Βασικών Μισθών, για την ενημέρωση των μελών σας.