Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

Σίτιση αστυνομικών και τέκνων αυτών σε στρατιωτικές λέσχες

Αθήνα 19 Δεκεμβρίου 2012
Αρ. Πρωτ.: 512/1/3α
Προς: 1) Τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
              κ. Νικόλαο ΔΕΝΔΙΑ
  Κύριε Υπουργέ,
  Ως γνωστόν με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, έχουν δικαίωμα σίτισης σε στρατιωτικές λέσχες με συμβολικό αντίτιμο, τα μέλη των οικογενειών του εν ενεργεία πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

  Είναι γνωστή σε όλους μας η δραματική μείωση που έχουν υποστεί οι μισθοί μας εξαιτίας των οικονομικών μέτρων, αλλά και από τα φορολογικά βάρη με τους άμεσους και έμμεσους φόρους που συρρικνώνουν περεταίρω το εισόδημά μας.
  Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Καστοριάς με το από 12/12/2012 έγγραφό της αιτείται την επέκταση της ανωτέρω απόφασης και για τους αστυνομικούς, καθώς και για τα τέκνα αυτών, στις στρατιωτικές λέσχες.
  Κύριε Υπουργέ,
  Κατόπιν των προαναφερομένων, παρακαλούμε για την παρέμβασή σας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τη θετική αντιμετώπιση του συγκεκριμένου αιτήματος που θα ανακουφίσει οικονομικά σε μεγάλο βαθμό τους συναδέλφους.
 Κοιν.: 1) Υπουργό Εθνικής Άμυνας
              κ. Πάνο ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ
          2) Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης
              κ. Αθανάσιο ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟ
          3) Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
              Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
          4) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις