Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012

Η EuroCop στηρίζει τις ελληνικές θέσεις

Αθήνα 13 Νοεμβρίου 2012
Αρ. Πρωτ.:600/9/67

  Το αίτημα της Ομοσπονδίας μας να γίνει διεξοδική συζήτηση για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο λειτούργημα του αστυνομικού, έγινε αποδεκτό και συζητήθηκε διεξοδικά στην πρόσφατη Φθινοπωρινή Σύνοδο της EuroCop (Βερολίνο, 30-31 Οκτωβρίου 2012), στην οποία εκ μέρους της Ομοσπονδίας συμμετείχε ο αντιπρόεδρος Οικονομικών κ. Αντώνης Ζαχαριουδάκης.

  Οι εκπρόσωποι των αδελφών συνδικάτων της Ευρώπης, ενημερώθηκαν για το εύρος των περικοπών και τις δυσλειτουργίες που προκαλούν αυτές στον Έλληνα Αστυνομικό, ενώ έγινε αποδεκτή και η πρότασή μας όσον αφορά τη διαμόρφωση του σχετικού Ψηφίσματος, έτσι ώστε αυτό να μην είναι μια γενική μορφή διαμαρτυρίας και καταδίκης της λιτότητας, αλλά να κάνει σαφές ότι το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο των αστυνομικών της Ευρώπης αναλαμβάνει δράσεις για την καταπολέμηση των αιτίων της κρίσης, που δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, αλλά έχει ευρύτερα χαρακτηριστικά και επεκτείνεται σταδιακά και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
  Αποφασίστηκε δε το Ψήφισμα αυτό να επιδοθεί στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στους αρμόδιους Επιτρόπους, καθώς και στις Εθνικές Κυβερνήσεις.