Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012

Συνυπηρέτηση αστυνομικών με σύζυγο εκπαιδευτικό

poasy
Αθήνα 13 Νοεμβρίου 2012
Αρ. Πρωτ.: 301/1/32γ
Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
Σχετ.: 1) Υπ' αριθμ. 301/1/26α από 28-03-2011 έγγραφό μας
          2) Υπ' αριθμ. 301/1/26β από 29-04-2011 έγγραφό μας
          3) Υπ' αριθμ. 301/1/26δ από 7-6-2011 έγγραφό μας
          4) Υπ' αριθμ. 301/1/26στ από 8-7-2011 έγγραφό μας
          5) Υπ' αριθμ.301/1/26η από 12-7-2011 έγγραφό μας
          6) Υπ' αριθ. 301/1/32 από 24/08/2012 έγγραφό μας

  Συνάδελφοι,
  Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας κοινοποιούμε τα υπ' αριθ. 126912/Δ1 από 17-10-2012 και υπ' αριθ. 133769/Δ2 από 29/10/2012 έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για το θέμα συνυπηρέτησης εκπαιδευτικού με σύζυγο αστυνομικό, για την ενημέρωση των μελών σας.