Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012

Παρέμβαση στον Αρχηγό για διακανονισμό αναδρομικών κρατήσεων ΜΤΠΔΣ

Αθήνα 14 Νοεμβρίου 2012
Αρ. Πρωτ.: 500/1/19η
Προς: Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
          Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ

  Κύριε Αρχηγέ,
  Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 31 , παραγράφου Γ του άρθρου 1 του Ν. 4093/2012 «Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» επήλθαν σημαντικές μειώσεις στις μηνιαίες αποδοχές του Αστυνομικού Προσωπικού , αναδρομικά από την 1.8.2012. Παράλληλα με την υποπαράγραφο 38.β προβλέπεται η άρση της αναστολής των μισθολογικών προαγωγών που είχαν θεσμοθετηθεί σε όλα τα ειδικά μισθολόγια από την 1.7.2011 με τις διατάξεις του 2 του Ν.3833/2010 και του άρθρου 27 του Ν.4024/2011 και μέχρι την «τροποποίηση των διατάξεων του Β μέρους του ν.3205/2003 με τις οποίες επέρχονται μειώσεις στα ειδικά μισθολόγια».

  Όπως διαφαίνεται το ύψος των μειώσεων στις αποδοχές μας θα είναι ιδιαίτερα μεγάλο και εκτιμούμε ότι στην περίπτωση που τα αναλογούντα χρήματα από την αναδρομική μείωση παρακρατηθούν εφάπαξ μέσω της μηνιαίας μας μισθοδοσίας, θα παρατηρηθεί εκ νέου το φαινόμενο του παρελθόντος, των αρνητικών δηλαδή μηνιαίων σημειωμάτων αποδοχών, γεγονός που θα επιφέρει περαιτέρω αναστάτωση στο προσωπικό καθώς δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της καθημερινής επιβίωση του, σε μια περίοδο μάλιστα κατά την οποία η συντριπτική πλειοψηφία συνεχίζει να εξοφλεί μηνιαίως και τον φόρο εισοδήματος του περασμένου έτους.
  Ως εκ τούτου φρονούμε ότι θα πρέπει να παρέμβετε άμεσα στις αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών ώστε:
  α) να υπάρξει συμψηφισμός μεταξύ του ποσού των αναδρομικών μειώσεων και του ποσού που αναλογεί από την άρση της αναστολής των μισθολογικών προαγωγών και
  β)να προβλεφθεί ο διακανονισμός του αναλογούντα ποσού των αναδρομικών μειώσεων το ύψος της οποίας να μην ξεπερνά τα 100€ μηνιαίως.
 Κοιν: 1) Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
             κ. Νικόλαο ΔΕΝΔΙΑ
         2) Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης
             κ. Αθανάσιο ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟ
         3) Προϊστάμενο Επιτελείου ΕΛ. ΑΣ.
             Αντιστράτηγο κ. Παναγιώτη ΦΛΗΡΗ
         4) Προϊστάμενο Κλάδου Οικονομοτεχνικών και Πληροφορικής Α.Ε.Α.
             Υποστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ
         5) Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικών Α.Ε.Α.
             Ταξίαρχο κα Ιωάννα ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ
         6) Πρωτοβάθμιες οργανώσεις
         7) Αστυνομικές Υπηρεσίες