Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012

Πρόταση για τροποποίηση μειώσεων ΕΦΑΠΑΞ - Χρόνος Χορήγησης

Αθήνα 14 Νοεμβρίου 2012
Αρ. Πρωτ.: 506/1/10α
Προς: Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΕΑΠΑΣΑ
          Ταξίαρχο κ. Νικόλαο ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑ

  Κύριε Πρόεδρε ,
  Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.5.2 του άρθρου 1 του Ν. 4093/2012 «Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» επήλθαν σημαντικές μειώσεις στο χορηγούμενο εφάπαξ βοήθημα από τους Τομείς Πρόνοιας του ΤΕΑΠΑΣΑ ήτοι κατά 45,49% στον Τομέα Υπαλλήλων της Αστυνομίας Πόλεων και κατά 1,94% στον Τομέα Αστυνομικών, καθώς όπως διαφαίνεται υιοθετήθηκε άκριτα η προ μηνών αναλογιστική εκτίμηση του Υπουργείου Εργασίας, για την οποία η Ομοσπονδία μας είχε εκφράσει τις σοβαρές ενστάσεις της για την αξιοπιστία και ακρίβεια των αποτελεσμάτων της.

  Μάλιστα οι σοβαρές μας ενστάσεις επιβεβαιώθηκαν και από τα αποτελέσματα των αναλογιστικών μελετών που το Ταμείο μας παρήγγειλε και παρέλαβε πρόσφατα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας όπου και αποτυπώνονται διαφορετικές αναλογιστικές εκτιμήσεις, τόσο για το ύψος των μειώσεων των χορηγούμενων ποσών όσο και για τον χρόνο χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος από τον Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών.
  Κατά την άποψη μας αποτελεί άμεση προτεραιότητα , η υιοθέτηση των αποτελεσμάτων των αναλογιστικών μελετών του Οικονομικού Πανεπιστημίου από το Διοικητικό σας Συμβούλιο, τόσο για το ύψος των μειώσεων όσο και για τον χρόνο χορήγησης των εφάπαξ βοηθημάτων, ώστε να είναι εφικτή η μείωση των προαναφερόμενων ποσοστών, κατόπιν έκδοσης σχετικής Υπουργικής Απόφασης από τον Υπουργό Εργασίας, όπως άλλωστε προβλέπεται ρητά από τις διατάξεις του προαναφερόμενου Νόμου.
 Κοιν.: 1) Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
              κ. Νικόλαο ΔΕΝΔΙΑ
         2) Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
             Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
         3) Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης
             κ. Αθανάσιο ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟ
         4) Μέλη του Δ Σ του ΤΕΑΠΑΣΑ
         5) Γραμματέα ΔΣ ΤΕΑΠΑΣΑ
            Αστυν. Δ/ντη κ. Βασίλειο ΜΑΚΡΗ
         6) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις