Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012

Ηλεκτρονική εφαρμογή υπολογισμού συντάξεων από την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ

Προς: Τον Προϊστάμενο Κλάδου Οικονομοτεχνικών και Πληροφορικής Α.Ε.Α.
          Υποστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ

  Κύριε Κλαδάρχα,
  Με το επισυναπτόμενο υπ' αριθ. 1/2012 από 2/11/2012 έγγραφο της Ε.Α.Υ. Καστοριάς, εκφράζεται η αναγκαιότητα ύπαρξης σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής υπολογισμού των συντάξεων που δικαιούνται οι συνάδελφοί μας ώστε να μπορούν υπεύθυνα να ενημερωθούν για το συνταξιοδοτικό καθεστώς που θα διέπει τυχόν αίτηση αποστρατείας τους όποτε αυτή ήθελε κατατεθεί.

  Επειδή η υφιστάμενη σχετική εφαρμογή που υπάρχει στον διαδικτυακό τόπο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αναφέρεται μόνο σε Στρατιωτικές συντάξεις, δεν λαμβάνει υπόψη όλα τα δεδομένα υπολογισμού των Αστυνομικών συντάξεων και προφανώς δεν είναι πρόσφατα ενημερωμένη με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν επέλθει, φρονούμε ότι θα ήταν ιδιαίτερα γόνιμο και εποικοδομητικό για τον Οργανισμό μας να αναπτυχθεί η εφαρμογή αυτή από τη Διεύθυνση Πληροφορικής του Α.Ε.Α. η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις συνταξιοδοτικές παραμέτρους (κύρια και επικουρική σύνταξη σε συνάρτηση με τα ηλικιακά όρια αποχώρησης, εφάπαξ αποζημίωση) και να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας.
  Η ενέργεια αυτή είμαστε βέβαιοι ότι θα προσφέρει τα μέγιστα στην ακριβή και επίσημη ενημέρωση του Αστυνομικού Προσωπικού από πλευράς της Πολιτείας, αίροντας τις όποιες αμφιβολίες και αγωνίες, ενώ παράλληλα θα αποφορτίσει υφιστάμενες Υπηρεσίες σας από τα συνεχή και δικαιολογημένα ερωτήματα που υποβάλλονται.
 Κοιν.: 1)Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
             Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
          2)Προϊστάμενο Επιτελείου Α.Ε.Α.
             Αντιστράτηγο κ. Παναγιώτη ΦΛΗΡΗ
          3)Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Καστοριάς
          4)Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις