Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012

Ρύθμιση Στεγαστικών δανείων Αστυνομικών

Αθήνα 13 Νοεμβρίου 2012
Αρ. Πρωτ.: 500/14/3
Προς:1) Τον Υπουργό Οικονομικών
             κ. Ιωάννη ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ
        2) Τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
            κ. Νικόλαο ΔΕΝΔΙΑ
        3) Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
            κ. Χρήστο ΣΤΑΙΚΟΥΡΑ

Θέμα: «Ρύθμιση Στεγαστικών δανείων Αστυνομικών»
  Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί
  Η μεγάλη Δημοσιοοικονομική κρίση την τελευταία τριετία συρρίκνωσε και το εισόδημα των Αστυνομικών και σε συνδυασμό με την καθιέρωση του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), δημιούργησε ένα εκρηκτικό μείγμα που είχε ως αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός συναδέλφων μας να βρεθεί στη δυσμενή θέση να μην μπορεί να εξυπηρετήσει τις δόσεις του στεγαστικού τους δανείου.

  Αν και από το έτος 2010 αρκετοί συνάδελφοί μας προσέφυγαν στα ειδικά προγράμματα για τους Δημόσιους Υπαλλήλους και τους Ένστολους, επιμηκύνοντας την χρονική διάρκεια των δανείων τους μειώνοντας τις μηνιαίες τους δόσεις, καθημερινά αυξάνεται ο αριθμός των αστυνομικών που βρίσκεται εκ νέου στην δυσχερή θέση να μην μπορεί να εξυπηρετήσει τις δόσεις του δανείου του.
  Κάτω από την «σκιά» των νέων περικοπών που νομοθετήθηκαν από τη Βουλή με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής για την επόμενη τριετία, η Κυβέρνηση οφείλει να παρέμβει δραστικά για να βρεθεί μια λύση που θα δίνει ανάσα όχι μόνο στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά αλλά και για τους δανειολήπτες που ως σήμερα είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, αλλά λόγω των νέων μειώσεων τα επόμενα χρόνια θα βρεθούν και αυτοί στη δυσάρεστη θέση να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνεια τους.
  Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το προαναφερόμενο θέμα αναδείχθηκε κατά τις εργασίες του πρόσφατου Τακτικού μας Πανελλαδικού Συνεδρίου ως κυρίαρχο. Συζητήθηκε διεξοδικά και συμπεριλήφθηκε στο Ψήφισμα των Εργασιών μας με το αίτημα «να προταθεί η νομοθέτηση μιας περιόδου χάριτος στη μέση του δανείου καθώς και ένας συνδυασμός επιμήκυνσης της διάρκειας αποπληρωμής και καταβολής μέρους του κεφαλαίου για ένα χρονικό διάστημα που δε θα υπερβαίνει την πενταετία, χωρίς αύξηση των επιτοκίων δανεισμού, ενώ μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου να είναι εφικτή η μεταβολή των όρων της σύμβασης χωρίς κανένα κόστος και κατά τη βούληση του δανειολήπτη».
  Ειδικότερα δε για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τον αμιγώς σήμερα κρατικό πιστωτικό φορέα, συζητήθηκε να προταθεί η μείωση του υψηλού σήμερα επιτοκίου δανεισμού στο επίπεδο ειδικού επιτοκίου χορήγησης για τους υπαλλήλους των Ταμείων καθώς και την άμεση υλοποίηση των διατάξεων του Ν. 3845/2010 για την μεταφορά των δανείων των Αστυνομικών από τις εμπορικές τράπεζες.
  Κ.κ. Υπουργοί,
  Κατόπιν των προαναφερομένων σας καλούμε να δώσετε άμεσα λύση στο όλο ζήτημα, ως αυτό προτείνεται και στην επισυναπτόμενη ομόφωνη απόφαση του 22ου Πανελλαδικού Συνεδρίου Π.Ο.ΑΣ.Υ.
 Κοιν.: 1) Πολιτικά Κόμματα
          2) Πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
              κ. Γεώργιο ΖΑΝΙΑ
          3) Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
              κ. Αλέξανδρο ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ
         4) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
         5) Αστυνομικές Υπηρεσίες