Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017

Επιβράβευση τέκνων μελών της Ε.Α.Υ. ΚυκλάδωνΠαρακαλούνται τα μέλη της Ένωσης Αστυνομικών Υπάλληλων Κυκλάδων, των οποίων τα τέκνα έλαβαν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις του εκπαιδευτικού έτους 2016-2017 και πέτυχαν την εισαγωγής τους  σε Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι., όπως ενημερώσουν την Ε.Α.Υ. Κυκλάδων μέχρι την 15-10-2017 με τηλεομοιοτυπικό (fax) σήμα (2281087154) ή email (eaykykladon@gmail.com), αποστέλλοντας συνημμένα  βεβαίωση εγγραφής στο αντίστοιχο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή φωτοαντίγραφο φοιτητικής ταυτότητας (πάσο) καθώς και αριθμό λογαριασμού τραπέζης στο οποίο δικαιούχος να εμφαίνεται το τέκνο, προκειμένου να προβούμε στην ηθική - οικονομική επιβράβευση αυτών.