Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Ε.Α.Υ.Κ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ


     Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016 στην Αθήνα, συνάντηση του προέδρου της Ένωσης  και μέλους του Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΣ.Υ, κ. ΚΕΦΑΛΑ Ευάγγελου, με το Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ Δημήτριο, παρουσία και του Βουλευτή Κυκλάδων και Πρόεδρου της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης ,Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης κ. ΣΥΡΙΓΟ Αντώνη.
Στη συνάντηση τέθηκε το διαρκές και μόνιμο πρόβλημα της έλλειψης αστυνομικού προσωπικού  των Κυκλάδων , έγινε ιδιαίτερα μνεία για την υποστελέχωση της τρέχουσας θερινής περιόδου και τις συνέπειες που μπορεί αυτή να επιφέρει . Η Ένωση μας, παρέδωσε  λίστα συναδέλφων, από την ηπειρωτική Χώρα, που επιθυμούν να αποσπαστούν ΑΔΑΠΑΝΩΣ, (χωρίς έξοδα) για το Ελληνικό Δημόσιο στις Κυκλάδες. Ο  κ. Γεν. Γραμματέας δεσμεύτηκε ότι θα εξετάσει το αίτημα και θα το ικανοποιήσει  στο μετρό του δυνατού, ενισχύοντας ειδικά τις αστυνομικές υπηρεσίες των μικρών νησιών. Συνάμα, ζητήθηκε από μέρους μας, η μόνιμη ενίσχυση των Κυκλάδων με τις συμπληρωματικές μεταθέσεις του Σεπτεμβρίου και με τις τοποθετήσεις των  νεοπροαχθέντων Αρχιφυλάκων.
Επίσης, τέθηκε το ζήτημα της αναδιάρθρωσης των Αστυνομικών Υπηρεσιών , ο κ.   Γεν. Γραμματέας μας ενημέρωσε ότι το σχετικό Π.Δ βρίσκεται στο Σ.τ.Ε  και ότι από το Σεπτέμβριο θα αρχίσει σταδιακά να τίθεται σε εφαρμογή. Για τις Υπηρεσίες της Δ.Α Κυκλάδων ισχύει το αρχικό σχέδιο – πλάνο, όπως, αυτό, παρουσιάσθηκε κατά το πρόσφατο παρελθόν  στη Ρόδο.
Από πλευράς μας έγιναν κάποιες επισημάνσεις - παρατηρήσεις, που έχουν να κάνουν με την εδαφική  ιδιομορφία της περιοχής μας. Ο κ. Γεν. Γραμματέας  δεσμεύτηκε ότι, εφόσον αρχίσει η εφαρμογή του σχεδίου και παρατηρηθούν αδυναμίες κατά την εφαρμογή του είναι δεκτικός σε  αλλαγές, που σκοπό θα έχουν την λειτουργικότητα των Υπηρεσιών και της αστυνόμευσης της περιοχής μας, προς όφελος τόσο των αστυνομικών, όσο και των πολιτών.
Το Σωματείο μας παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις σε όλα τα ανωτέρω ζητήματα και είναι έτοιμο να παρέμβει άμεσα και αποτελεσματικά όπου χρειασθεί και παράλληλα να ενημερώνει τους συναδέλφους αλλά και τους συμπολίτες, έγκαιρα και έγκυρα.