Τρίτη, 5 Μαΐου 2015

Διεξαγωγή αρχαιρεσιών Ε.Α.Υ.Κυκλάδων 2015ΠΡΟΣ :  TA ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
      
ΘΕΜΑ:    Διεξαγωγή αρχαιρεσιών Ε.Α.Υ.Κυκλάδων

   1.- Την 16η Μαρτίου 2015, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του οικήματος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κυκλάδων, έλαβε χώρα η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κυκλάδων.
   2.- Μεταξύ άλλων αποφασίσθηκε και η διεξαγωγή των αρχαιρεσιών της Ένωσης κατά το Γ΄ δεκαήμερο του Μαΐου τ.ε.
  3.- Για την Εφορευτική Επιτροπή εξελέγησαν οι κάτωθι:
Τακτικά Μέλη:   α)  ΜΟΥΤΑΦΗΣ Κων/νος, ως Πρόεδρος
                           β)  ΓΑΛΑΝΟΣ Θεόδωρος και
                           γ)  ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Μάριος ,ως Μέλη.
Αναπληρωματικά Μέλη: α) ΠΑΝΗΣ Φώτιος και β) ΤΡΕΝΤΣΙΟΣ Δημήτριος
   4.- Κατόπιν συνεννοήσεως της Εφορευτικής Επιτροπής με το Δ.Σ και τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίστηκε η  29 η Μαΐου 2015, ημέρα Παρασκευή και κατά τις ώρες 10:00-14:30.
   5.- Ως ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων για τα όργανα της Ένωσης – σύμφωνα με το Καταστατικό – ορίζεται η 18η-05-2015 και ώρα 24.00.      
   6.- Οι εκλογές, για μεν τα μέλη των Υπηρεσιών της έδρας θα διεξαχθούν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στον α΄ όροφο του οικήματος της Δ.Α Κυκλάδων, για δε τα μέλη των λοιπών Υπηρεσιών στα κατά τόπους αστυνομικά καταστήματα.
    7.- Σας αποστέλλουμε και το σχετικό έντυπο αιτήσεως υποψηφιότητας επισημαίνοντας ότι οι υποψήφιοι για την Ελεγκτική Επιτροπή(Ε.Ε) δεν δύναται να θέσουν υποψηφιότητα και για το Διοικητικό Συμβούλιο(Δ.Σ)
    8.- Επισημαίνεται ότι οι σχετικές αιτήσεις υποψηφιότητας θα πρέπει να αποστέλλονται αποκλειστικά στο fax της Ενώσεως με αριθμό 22810-87154.
   9.- Παρακαλούνται όλοι οι συνάδελφοι-ες και ιδιαίτερα οι κ.κ. Διοικητές και οι Γραμματείς των Υπηρεσιών να συνδράμουν για την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών.
                                                      
  ΓΙΑ   ΤΗΝ   ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΚΩΝΣ/ΝΟΣ