Κυριακή, 22 Μαρτίου 2015

Παρέμβαση για νομοθετική ρύθμιση για μη παραγραφή των οφειλόμενων οδοιπορικών εξόδων ετών 2010-2012

Αθήνα 20 Μαρτίου 2015
Αρ. Πρωτ.: 503/4/63
 
 
 
 
Προς: Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΤΣΑΚΝΑΚΗ
Κοιν.: 1) Αναπλ. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησηςκ. Γιάννη ΠΑΝΟΥΣΗ
2)Προϊστάμενο Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης & Πληροφορικής Α.Ε.Α. Υποστράτηγο κ. ΚΩΤΣΑΚΗ Γεώργιο
        
  Κύριε Αρχηγέ,
  Περιήλθε σε γνώση της Ομοσπονδίας μας, ύστερα και από σχετικό έγγραφο της Ε.Α.Υ. Κυκλάδων, η υπ' αριθ. 294/2014 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο I Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αποφαίνεται ότι χρηματικό ένταλμα που αφορά στη δαπάνη οδοιπορικών εξόδων μετακίνησης παρελθόντων ετών αστυνομικού υπαλλήλου, μέλους της Ε.Α.Υ. Φθιώτιδας, δεν μπορεί να θεωρηθεί, καθώς η σχετική του αξίωση έχει υποπέσει σε παραγραφή.
  Επειδή, η εν λόγω Πράξη εκδίδεται μεν για χρηματικό ένταλμα ενός συγκεκριμένου αστυνομικού υπαλλήλου, αφορά όμως σε μεγάλο αριθμό αστυνομικών υπαλλήλων κάθε βαθμίδας, στους οποίους οφείλονται οδοιπορικά έξοδα για τα έτη 2010-2012 και οφείλεται σε νομοθετική αστοχία της Διοίκησης, σας εφιστούμε την προσοχή, ώστε τάχιστα να λάβετε τα προσήκοντα μέτρα.
  Προς τούτο συνιστάται:

  1. Αναδιατύπωση της νομοθετικής ρύθμισης της παρ.3 του αρ.51 του Ν.4249/2014, ώστε να συμπεριληφθούν πλέον ρητώς στο πεδίο εφαρμογής αυτής και οι παραγεγραμμένες αξιώσεις του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. και του Π.Σ. Ειδικότερα, προτείνεται στο τέλος της παρ.3 του αρ.51 του Ν.4249/2014 να προστεθεί το υποεδάφιο "..., ακόμα και αν οι δαπάνες αυτές έχουν υποπέσει στην παραγραφή του αρ.90 παρ.3 του Ν.2362/1995".
  2. Να ασκηθεί εκ μέρους του Αρχηγείου και εντός της νόμιμης προθεσμίας από τότε που αυτό έλαβε γνώση, η προβλεπόμενη από το αρ.77 παρ.4 του Ν.4055/2012 αίτηση ανάκλησης στο αρμόδιο Ι Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην οποία ευχαρίστως η Ομοσπονδία μας θα ασκήσει παρέμβαση και θα υποστηρίξει δικαστικά.
  3. Να σταματήσει η αποστολή κοινοποιητήριων εγγράφων προς τις αστυνομικές υπηρεσίες όλης της χώρας και αυτών με την σειρά τους προς κάθε αστυνομικό υπάλληλο υπέρ του οποίου εκκρεμούν αντίστοιχα εντάλματα, προκειμένου να αποφευχθεί η σωρεία ενδίκων μέσων για μια υπόθεση που μπορεί να ολοκληρωθεί σε κεντρικό επίπεδο.
  Κύριε Αρχηγέ,
  Η Ομοσπονδία θα επικουρήσει την προσπάθεια του Αρχηγείου και είναι στη διάθεσή του για κάθε συνδρομή.