Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

Για τους καταταγέντες μετά την 1.1.2011

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του Ν. 3865/2010 οι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας και στρατιωτικοί, που κατατάσσονται από την 1-1-2011 και εντεύθεν, εξαιρούμενων των ασφαλισμένων στο Δημόσιο μέχρι την 31-12-2010 και στρατευσίμων παθόντων οπλιτών στην Υπηρεσία και ένεκα αυτής, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ενώ για την υγειονομική περίθαλψη, την επικουρική σύνταξη και το εφάπαξ βοήθημα συνεχίζουν την ασφάλιση όπως και οι υπόλοιποι μέχρι σήμερα ασφαλισμένοι.
           Η ανωτέρω ρύθμιση, διαχωρίζει τους εργαζόμενους στα Σώματα Ασφαλείας και τους Στρατιωτικούς σε δυο κατηγορίες και θα έχει μελλοντικά ως συνέπειες για τους μετά την 1.1.2011: 
α) να υπάγονται στις κοινές διατάξεις του Ι.Κ.Α. και συνεπώς τεκμαίρεται ότι θα  δικαιούνται να συνταξιοδοτηθούν με την συμπλήρωση 40 ετών υπηρεσίας αλλά καιτου 62ου έτους της ηλικίας,
β) να έχουν την δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας (θεμελιωτικού –πλασματικού) μόνο της στρατιωτικής θητείας και καμίας άλλης προϋπηρεσίας  (μάχιμη 5ετια, ΕΚΑΜ, ΤΕΕΜ, πτητικά),
γ) η γνωμάτευση της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής του Σώματος στην περίπτωση αποστρατείας λόγω σωματικής ανικανότητας να μην επαρκεί για την συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ καθώς θα απαιτείται η γνωμάτευση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). Σε περίπτωση δε τραυματισμού ένεκα της Υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής, θα απαιτείται σχετική αναγγελία εργατικού ατυχήματος από τον διαπιστώσαντα ιατρό προς το Υποκατάστημα του ΙΚΑ στο οποίο θα ανήκει ο τραυματίας Αστυνομικός με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Λαμβάνοντας υπόψη, ότι:
-από την 1.1.2011 έχουν ενταχθεί στην ΕΛΑΣ  ειδικοί φρουροί, 
-από το έτος 2015 θα επαναλειτουργήσουν οι παραγωγικές σχολές, και 
-την διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν.3863/2010 περί ρύθμισης, με ειδικό συνταξιοδοτικό νόμο των αρμόδιων Υπουργείων, των θεμάτων που αφορούν το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας και Στρατιωτικών που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, προτείνεται να υποβληθεί άμεσα αίτημα νομοθετικής ρύθμισης στον κ. Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. ΠΑΝΟΥΣΗ Ιωάννη αλλά και στους συναρμόδιους Υπουργούς που θα επιλύει το θέμα ώστε: 
-είτε στην υφιστάμενη συνταξιοδοτική νομοθεσία να θεσμοθετηθεί ένα ειδικό καθεστώς ασφάλισης-συνταξιοδότησης Αστυνομικών, 
-είτε εφόσον παραμείνουν στην ασφάλιση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ να δικαιούνται σύνταξη με βάση τις διατάξεις του Δημοσίου από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (το εν λόγω καθεστώς υφίσταται σήμερα για τους υπαλλήλους του Ελληνικού Κοινοβουλίου).
Αντώνης ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ
Αντιπρόεδρος ΠΟΑΣΥ