Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015

Ανασυγκρότηση Δ.Σ της Ε.Α.Υ. ΚυκλάδωνΣας γνωρίζουμε ότι την 11/01/2015 στη Ερμούπολη- Σύρου συνήλθαν τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κυκλάδων προκειμένου να συγκροτηθούν εκ νέου  σε Σώμα ,μετά την  παραίτηση από το Δ.Σ του κ. ΤΣΙΤΩΝΑΚΗ Ηλία και την αποχώρηση από τις Υπηρεσίες της Δ.Α Κυκλάδων του Γεν. Γραμματέα κ. ΚΑΡΑΜΠΑ Φώτη, τις θέσεις των οποίων σύμφωνα με το αρθ 14 του καταστατικού της Ε.Α.Υ.Κ καταλαμβάνουν αντίστοιχα τα πρώτα κατά σειρά αναπληρωματικά μέλη όπως πρόεκυψαν από τις εκλογές του Ιουνίου 2012 ήτοι: ο κ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων και ο κ. ΞΕΝΕΛΛΗΣ Μιχαήλ. Έπειτα από μυστική ψηφοφορία το Δ.Σ συγκροτείται ωε εξής: 
 

ΤΙΤΛΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΗΛ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ευάγγελος ΚΕΦΑΛΑΣ
22810 - 96152
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Στυλιανός ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ
      22850 -  22100
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γρηγόριος ΣΥΡΓΙΑΝΝΗΣ
22810 – 96117
ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Απόστολος ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
22830- 22100
ΤΑΜΙΑΣ
Μιχαήλ ΞΕΝΕΛΛΗΣ
22810 -96118
ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ
Αθανάσιος ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
22890 - 22716
ΟΡΓΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μιχαήλ ΑΣΗΜΑΚΗΣ
22860- 22649
ΜΕΛΟΣ
Ιωάννης ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
22850 - 22100
ΜΕΛΟΣ
Σπυρίδων ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
22810 – 96141