Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015

Παρέκκλιση των διατάξεων του Π.Δ.394/2001« Χρόνος εργασίας προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ» ,κατά την διεξαγωγή των Εθνικών εκλογών


   
19 Ιανουαρίου 2015

 ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
       

ΠΡΟΣ : Δ/ντη Γενικής Περ. Αστ. Δ/νσης Ν. Αιγαίου 
      
 Κύριε Γενικέ

  Ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών της 25-01-2015 θέτουμε υπ’ όψιν σας τα  ακόλουθα :
   Κατά τις τελευταίες πραγματοποιηθείσες εκλογές (Ευρωεκλογές, Δημοτικές)  παρατηρήθηκε η κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Π.Δ.394/2001« Χρόνος εργασίας προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ» , καθώς και των εκδοθέντων διαταγών του Α.Ε.Α. , διάθεση του Αστυνομικού  προσωπικού, σε εκτέλεση διατεταγμένης Υπηρεσίας ανά οκτώ ώρες επαναλαμβανόμενα (8-8),γεγονός που παρατηρήθηκε μόνο στις  Υπηρεσίες του Νοτίου Αιγαίου και όχι σε άλλες Υπηρεσίες (Αττικής, Θεσ/νίκης, Κρήτης κ.α.) ανά την Χώρα .       
 Αποτέλεσμα των ανωτέρω ήταν η υπέρμετρη καταπόνηση του προσωπικού και καθολική παραβίαση των δικαιωμάτων του και των εκδοθέντων διαταγών του Α.Ε.Α. , με αποτέλεσμα να γίνουμε αποδέκτες πολλών παραπόνων σχεδόν από το σύνολο του προσωπικού.

Κύριε Γενικέ
Κατά την διεξαγωγή των Εθνικών εκλογών της 25-01-2015 και την διάθεση του προσωπικού σε διατεταγμένη Υπηρεσία , ζητούμε από εσάς την τήρηση επακριβώς του ωραρίου εργασίας, σύμφωνα με τα ισχύοντα  και των οριζομένων στις  διαταγές που θα εκδοθούν από το Α.Ε.Α. στα πλαίσια των διαταχθέντων μέτρων τάξης και επιφυλακής, απαρέγκλιτα.
Οι Ενώσεις μας ,σε κάθε περίπτωση, θα προασπίσουν τα δικαιώματα των συναδέλφων με κάθε μέσο, στην περίπτωση που παρατηρηθούν  πρακτικές των προηγούμενων εκλογών.
   ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
Ν.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ
Β.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΥΔΩΜΑΚΗΣ Αντώνιος
ΚΥΚΛΑΔΩΝ     ΚΕΦΑΛΑΣ Ευάγγελος