Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014

Αξιολόγηση με κύρος και διαφάνεια

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, με αφορμή την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης να αναβάλει τις ετήσιες τακτικές κρίσεις των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας επί δίμηνο (ΦΕΚ 438Β'/24-02-2014), συμμεριζόμενη την εύλογη ανησυχία των κρινόμενων αξιωματικών, αλλά και του συνόλου του αστυνομικού προσωπικού, που βιώνει τη συνεχιζόμενη απαξίωση των θεσμικών λειτουργιών του Σώματος, επαναφέρει τις πάγιες θέσεις της για την κορυφαία διαδικασία αξιολόγησης της προσφοράς και της επαγγελματικής επάρκειας των στελεχών του, με την ελπίδα ότι αυτή τη φορά δεν θα ακολουθηθεί η πεπατημένη και επιτέλους θα υπάρξει η επιδιωκόμενη αλλαγή πλεύσης.

  Οι κρίσεις, ως γνωστόν, αναβλήθηκαν μεν με την αιτιολογία της ψήφισης του σχεδίου νόμου «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας κλπ», παραμένει, ωστόσο, άγνωστο αν θα πραγματοποιηθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ή αν θα υπάρξει νέα αναβολή, λόγω της Μεγάλης Εβδομάδας και της επικείμενης προεκλογικής περιόδου.
  Το γεγονός αυτό λειτουργεί διαλυτικά δεδομένου ότι αυτός καθ' αυτός ο θεσμός των κρίσεων έχει απαξιωθεί τα μάλα, εξαιτίας του αναχρονιστικού πλαισίου που τον διέπει και των αρνητικών φαινομένων που τον χαρακτηρίζουν επί σειρά ετών, παρά τις έντονες επικρίσεις μας και την καθολική απαίτηση για καινοτόμες πρωτοβουλίες. Δυστυχώς, αντί να αναληφθεί εγκαίρως η αναγκαία απόφαση για την έναρξη διαλόγου με στόχο τον εκσυγχρονισμό-εκδημοκρατισμό του θεσμού αυτού, όπως άλλωστε τονίσαμε προσφάτως στο πλαίσιο της συζήτησης στη Βουλή για την ριζική μεταρρύθμιση της Ελληνικής Αστυνομίας, τούτο εξακολουθεί να αποτελεί ζητούμενο.
  Οι Έλληνες Αξιωματικοί για άλλη μια φορά αισθάνονται «όμηροι» μιας απαράδεκτης κατάστασης, ενώ το σύνολο του αστυνομικού προσωπικού είναι «αιχμάλωτο» σε ένα ξένο προς αυτό στρατόπεδο, όπου ασκούνται ξένοι «φαντάροι»... Μνημόνια και θεσμικός ξεπεσμός, αφήνουν κι εδώ τα αποτυπώματά τους.
  Αρνούμενοι, επομένως, να συμπράξουμε στη νομιμοποίηση οποιασδήποτε περαιτέρω διαχείρισης του μείζονος αυτού ζητήματος, ξεκαθαρίζοντας υπεύθυνα τη στάση μας και με όλο το σεβασμό στα χιλιάδες έντιμα και άξια στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, επαναφέρουμε την πρότασή μας για συγκρότηση μιας επιτροπής αρμόδιας για την υποβολή-μελέτη προτάσεων με στόχο την καθιέρωση ενός νέου πλαισίου ανάδειξης της ηγεσίας του Σώματος και αξιολόγησης των αστυνομικών μας στελεχών. Μιας διαδικασίας αξιοκρατικής και διάφανης, που θα φέρει τη σφραγίδα κύρους του Ελληνικού Κοινοβουλίου και η οποία θα αποτελεί εγγύηση για μια αποτελεσματική αστυνομική διοίκηση με σεβασμό κατ' αρχήν στον «υφιστάμενο» και στα δικαιώματά του και κατ' επέκταση στο λειτούργημα που καλούμαστε όλοι να υπηρετούμε.
  Η θεσμική κατοχύρωση μιας διαδικασίας ακρόασης και επιλογής του Αρχηγού του Σώματος από αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου, η συμμετοχή μας στα Συμβούλια Κρίσεων για μια αντικειμενική και δίκαιη βαθμολογική εξέλιξη και αξιολόγηση όλου του αστυνομικού προσωπικού, η διαμόρφωση της νέας αστυνομικής ιεραρχίας με βάση και τα νέα οργανογράμματα, αποτελούν μείζονα ζητήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, βάζοντας τέρμα σε ανορθολογικές πρακτικές και λογικές του παρελθόντος, τις οποίες έχουμε κατά κόρον αναδείξει (ενδεικτικά τα έγγραφά μας Αρ. Πρωτ. 300/4/7 από 3/7/ 2012 και 300/4/7α από 20/7/12 κ.λ.π.).