Σάββατο, 6 Απριλίου 2013

Στο ίδιο έργο θεατές-Άσκοπη ταλαιπωρία του προσωπικού της Α.Δ Κυκλάδων


Αναστάτωση δημιουργήθηκε για μια ακόμη φορά [Υπ`αριθμ 57101/13/270005 από 22-02-2013 δ/γη Α.Δ Κυκλάδων, ώρα 14:40], στους συναδέλφους της Α.Δ. Κυκλάδων, με την αιφνίδια αλλαγή του τριήμερου προγραμματισμού διάταξης υπηρεσίας και του σχεδιασμού αστυνόμευσης των κατά τόπο Αστυνομικών Υπηρεσιών,  λόγω της  υπ`αριθμ 57101/13/491375 από 05-04-2013 δ/γης της Α.Δ Κυκλάδων για συγκρότηση συνεργειών ελέγχων το Σ/Κ, 06-07/04/2013. Η εν λόγω διαταγή έφτασε στα τμήματα δια της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας(pol) την Παρασκευή, 05-04-2013 της 19:00 . Η διαταγή αυτή δεν ήταν ένα έκτακτο και μη προβλεπόμενο γεγονός αλλά μια συνήθης  διαταγή για εξόρμηση τροχονομικών κ.α.λ ελέγχων.

Το Αρθ. 1 § 7 Π. Δ. 394/2001 αναφέρει ξεκάθαρα: « Η ανακοίνωση της υπηρεσίας της επόμενης ημέρας γίνεται ,υποχρεωτικά, μέχρι την 14:00 της προηγούμενης και η μεταβολή της δεν επιτρέπεται. Ειδικά, η ανακοίνωση της υπηρεσίας για τις αργίες και την επόμενη εργάσιμη αυτών γίνεται, υποχρεωτικά, μέχρι την  14:00 ώρα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας και για το Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα μέχρι την 14:00 της Παρασκευής….».
Γίνετε εύκολα αντιληπτό ότι η  Υπηρεσία δεν δίνει την δέουσα βαρύτητα στα δικαιώματα του προσωπικού αλλά τα παραβιάζει, μιας και με την συγκεκριμένη δ/γη υποχρέωσε τις υφιστάμενες Υπηρεσίες να αλλάξουν την διάταξη υπηρεσίας που είχε ανακοινωθεί την Παρασκευή για το Σαββατοκύριακο όπως ορίζει το Π.Δ394/2001.
Προς αποφυγή παρερμηνειών, δεν διαφωνούμε με την διενέργεια εξορμήσεων, όποτε κρίνει η Υπηρεσία απαραίτητο, αλλά ζητούμε αυτές να διατάσσονται έγκαιρα.
Η Ένωση μας δεν θα επιτρέψει ξανά τέτοιες κινήσεις που προκαλούν αναστάτωση στους συναδέλφους και διαταράσσουν  την υπηρεσιακή και οικογενειακή τους ηρεμία
 


 

ΠΡΟΣ :
1. κ. Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

2.  κ. Γενικό Αστ.Δ/ντη Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Ταξίαρχο κ. Αλέξανδρο ΑΠΟΣΤOΛΑΚΗ

3   κ. Διευθυντή Α.Δ. Κυκλάδων Αστ/κο  Δ/ντη κ. Νικόλαο ΒΕΛΕΝΤΖΑ
4.  κ. Διοικητές Α.Τ. & Τ.Α. Δικαιοδοσίας Α.Δ. Κυκλάδων
ΚΟΙΝ. :
1.Π.Ο.ΑΣ.Υ
2.Μελη Ε.Α.Υ .Κυκλάδων