Τετάρτη, 3 Απριλίου 2013

Προγραμματισμός κανονικών αδειών έτους 2013

Αθήνα 3 Απριλίου 2013
Αρ. Πρωτ.: 302/2/31
 
  Προς: Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
 Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ 

 Κύριε Αρχηγέ,
  Από αρκετά μέλη Πρωτοβαθμίων Οργανώσεών μας έχουν εκφραστεί έντονα παράπονα ότι σε αρκετές Υπηρεσίες δεν έχει γίνει ακόμα ο προγραμματισμός των κανονικών αδειών για το έτος 2013 καίτοι τούτο έπρεπε να γίνεται τον μήνα Δεκέμβριο του 2012 όπως προβλέπει το άρθρο 13 παρ.1 του Π.Δ. 27/1986.

  Παρακαλούμε όπως με προσωπική σας παρέμβαση προς τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, εκδοθεί διαταγή προς τις αστυνομικές υπηρεσίες για την θετική αντιμετώπιση του ανωτέρω ζητήματος.
 Κοιν.: 1) Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
              κ. Νικόλαο ΔΕΝΔΙΑ
          2) Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης
              κ. Αθανάσιο ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟ
          3) Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας/Κ.Ο.Α.Δ./Δ.Α.Π. Τμ. 2ο
          4) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις