Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

Αναγνώριση χρόνου σπουδών στους Στρατιωτικούς και εργαζόμενους στα Σώματα Ασφαλείας

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 22 του Ν. 3865/2010 «Μεταρρύθμιση συνταξιοδοτικού συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις», παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης ως θεμελιωτικού συνταξιοδοτικού δικαιώματος, του ελάχιστου χρόνου σπουδών, στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάταξής τους, για την απόκτηση ενός πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

  Η ανωτέρω διάταξη βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τα ισχύοντα για τους εργαζόμενους στον υπόλοιπο Δημόσιο Τομέα και για τους οποίους με το αρθ. 17 του ίδιου Νόμου, παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης του ελάχιστου χρόνου σπουδών για την απόκτηση ενός πτυχίου Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής καθώς και ο χρόνος σπουδών σε μέσες επαγγελματικές Σχολές.
  Στα πλαίσια της ισονομίας των εργαζόμενων στον Δημόσιο Τομέα, παρακαλούμε όπως προωθήσετε νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 1 του αρθ. 17 του Ν. 3865/2010 και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.
 Προς: Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
          κ. Νικόλαο ΔΕΝΔΙΑ
Κοιν.: 1) Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
              κ. Ιωάννη ΒΡΟΥΤΣΗ
         2) Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης,
             κ. Αθανάσιο ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟ
         3) Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας,
             Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
         4) Προϊστάμενο Κλάδου Οικονομοτεχνικών Μέσων και Πληροφορικής,
             Υποστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ
         5) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις