Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013

Χορήγηση βαθμολογικών – μισθολογικών προαγωγών στους Αστυνομικούς που κατετάγησαν το έτος 1995

Κύριε Υπουργέ,
  Με τις διατάξεις της παρ. 6 του αρθ. 20 του Ν. 4058/2012 άρθηκε η αδικία της μη θεμελίωσης της ανάλογης μισθολογικής προαγωγής και χορήγησης της πριν την άρση αυτών την 01-07-2011 και που αφορούσε ένα πάρα πολύ μικρό μέρος συναδέλφων μας, που για αντικειμενικούς λόγους (ανωτέρα βία – σεισμός) και χωρίς δική τους υπαιτιότητα, καθυστέρησε η εισαγωγή τους στη Σχολή Γρεβενών (λόγω επιδιόρθωσης ζημιών που είχαν προκληθεί σ' αυτήν) και κατά συνέπεια
καθυστέρησε και η ημερομηνία κατάταξης τους (07-07-1995) έναντι 19-06-1995 που ίσχυε για λοιπούς αστυνομικούς οι οποίοι έτυχε να παρουσιαστούν σε άλλη Σχολή και να μη δημιουργηθεί καθυστέρηση στην κατάταξή τους.
  Αν και έχει παρέλθει πλέον του έτους η νομοθετική ρύθμιση, εντούτοις το αίτημα παραμένει σε εκκρεμότητα και δεν έχουν χορηγηθεί και σ' αυτούς οι βαθμολογικές προαγωγές (προαγωγή στον βαθμό του Αρχιφύλακα) και οι μισθολογικές ωριμάνσεις (μισθολογική προαγωγή – επίδομα χρόνου υπηρεσίας) την ίδια ημέρα που έλαβαν οι συνάδελφοι τους της ίδιας εκπαιδευτικής σειράς.
  Παρακαλούμε για την παρέμβασή σας τόσο προς την αρμόδια Δ/νση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γενική Δ/νση Μισθών και Συντάξεων) όσο και στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου μας προκειμένου το ζήτημα τύχει επίλυσης.
 Προς: Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
          κ. Νικόλαο ΔΕΝΔΙΑ
Κοιν.: 1) Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης,
              κ. Αθανάσιο ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟ
          2) Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας,
              Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
          3) Προϊστάμενο Επιτελείου Ελληνικής Αστυνομίας,
              Αντιστράτηγο κ. Παναγιώτη ΦΛΗΡΗ
          4) Προϊστάμενο Κλάδου Οικονομοτεχνικών Μέσων και Πληροφορικής,
              Υποστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ
          5) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις