Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2012

Οδοιπορικά και λοιπά έξοδα του ένστολου προσωπικού της ΕΛ. ΑΣ.

Αθήνα 12 Οκτωβρίου 2012
Αρ. Πρωτ.: 503/4/37

  Κύριε Αρχηγέ,
  Έντονη ανησυχία επικρατεί στους συναδέλφους μας με αφορμή την έκδοση της υπ. αριθ. 72334/12/1250064 από 3/10/2012 διαταγή της Διεύθυνσης Οικονομικών του Αρχηγείου μας, σύμφωνα με την οποία οι μετακινήσεις για το εσωτερικό των μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου θα εγκρίνονται μέσω της διαδικασίας που ακολουθείται για τις επί πιστώσει δαπάνες, πλην ελάχιστων περιπτώσεων οι οποίες θα εγκρίνονται μέσω της παγίας προκαταβολής.

  Αυτονόητο είναι για την Ομοσπονδία μας ότι οι «ελάχιστες» αυτές περιπτώσεις που θα εγκρίνονται μέσω της παγίας προκαταβολής, αναφέρονται τουλάχιστον, σε όλες εκείνες τις μετακινήσεις κατά τις οποίες το προσωπικό θα καταβάλλεται σε πρόσθετα έξοδα.
  Παράλληλα αν και έχει ολοκληρωθεί αρκετό χρονικό διάστημα από την αποπεράτωση της β' φάσης των δαπανών μετακίνησης των παρελθόντων ετών, διαπιστώνεται μια νέα καθυστέρηση στην εξόφληση τους.
  Κύριε Αρχηγέ,
  Σας καλούμε να παρέμβετε , προκειμένου να καταστεί απολύτως σαφές σε όλα επίπεδα της διοίκησης ότι θα εγκρίνονται μέσω της παγίας προκαταβολής όλες οι μετακινήσεις εκείνες στις οποίες οι συνάδελφοί μας θα υποβάλλονται σε πρόσθετα έξοδα, αλλά και για την επίσπευση των διαδικασιών εξόφλησης των μετακινήσεων των παρελθόντων ετών έως τέλος τρέχοντος έτους.
 Προς: Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
          Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
Κοιν.: 1) Προϊστάμενο Επιτελείου Α.Ε.Α.
              Αντιστράτηγο κ. Παναγιώτη ΦΛΗΡΗ
         2) Προϊστάμενο του Κλάδου Οικονομικοτεχνικών και Πληροφορικής
             Υποστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ
         3) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις