Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2012

Επιστολή συμπαράστασης στους εργαζόμενους των δομών ψυχικής υγείας της Ε.Π.Α.Ψ.Υ
ΠΡΟΣ :
Τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟ ΑνδρέαΕρμούπολη : 12-10-2012
 Αριθ. Πρωτ. : 417/12
Η Ένωση Αστυνομικών Υπάλληλων Κυκλάδων αναγνωρίζοντας τη σημαντική επιστημονική και κοινωνική προσφορά των υπηρεσιών ψυχικής υγείας της Ε.Π.Α.Ψ.Υ. στο Νομό Κυκλάδων, με την παρούσα επιστολή της εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση της στους εργαζόμενους αυτής. Επισημαίνουμε ότι το προσωπικό της Ε.Π.Α.Ψ.Υ. έχει επανειλημμένως ανταποκριθεί στο κάλεσμα των Αστυνομικών Υπηρεσιών μας σε περιπτώσεις περιστατικών που χρήζουν περαιτέρω ψυχοκοινωνικής μέριμνας, καθώς και στις προσκλήσεις της Υπηρεσίας μας για συμμετοχή σε προληπτικές δράσεις (εκπαιδευτικές/ ενημερωτικές συναντήσεις). Δεδομένης της σημαντικότητας της ομαλής λειτουργίας των δομών της Ε.Π.Α.Ψ.Υ στο Νομό Κυκλάδων σας παρακαλούμε όπως επανεξετάσετε το εν λόγο ζήτημα και προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες προς την επίλυση των προβλημάτων ώστε να μην χαθούν και οι τελευταίες δομές του κοινωνικού κράτους.ΚΟΙΝ :
Την Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. ΣΚΟΠΟΥΛΗ Φωτεινή

Την Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του ΥΥΚΑ κ. ΚΑΤΣΙΚΑΡΟΥ

Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Μ.Μ.Ε

Γραμματεία Ε.Π.Α.Ψ.Υ.ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ