Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012

Με το Νόμο 4084/2012, η φύλαξη των Κέντρων κράτησης λαθρομεταναστών και από σεκιουριτάδες

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α-190/8-10-2012 ο Νόμος 4084/2012 με τον οποίο κυρώθηκε και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 20 Μαρτίου 2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων συμβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνομα διαμενόντων στη χώρα αλλοδαπών
και τρόπο φύλαξης αυτών», που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 61 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α΄)
Ο Νόμος προβλέπει ότι η φύλαξη των εγκαταστάσεων του Κέντρου ή της Μονάδας κράτησης παράνομα διαμενόντων στη χώρα αλλοδαπών μπορεί, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, να ανατίθεται και σε προσωπικό Ιδιωτικής Εταιρείας Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας που είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο.
Μέχρι σήμερα την ευθύνη της φύλαξης των εγκαταστάσεων του Κέντρου ή της Μονάδας είχε αποκλειστικά η Ελληνική Αστυνομία.
Τα θέματα εκπαίδευσης του προσωπικού των ιδιωτικών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας θα καθορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

Κατεβάστε τον Νόμο 4084/2012 ΕΔΩ σε μορφή ΦΕΚ από την ιστοσελίδα του Ε.Τ.

 Δημοσιευμένο στο : PoliceNET.gr (πληροφορία από www.et.gr)