Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012

Π.Δ.107/2012 - Τροποποίηση του Κώδικα Μεταθέσεων των Αστυνομικών (Π.Δ.100/2003)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α-185 το Προεδρικό Διάταγμα 107/2012 που τροποποιεί τις διατάξεις του Κώδικα Μεταθέσεων των Αστυνομικών ( Π.Δ.100/2003).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 107/2012 :
- Ο χρόνος απόσπασης - μετακίνησης αστυνομικού με αίτησή του, στον τόπο συμφερόντων του, σε Υπηρεσίες των Αστυνομικών Διευθύνσεων Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Ροδόπης, Ξάνθης, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Α΄ Δωδεκανήσου και Β΄ Δωδεκανήσου , δεν λογίζεται το διάστημα αυτό, ως διανυθείς στον τόπο συμφερόντων του.

- Μέχρι σήμερα «Οι εξερχόμενοι από τη Σχολή Αξιωματικών Υπαστυνόμοι Β΄ τοποθετούνταν υποχρεωτικά και δεν μετακινούνταν για οποιοδήποτε λόγο για ένα (1) τουλάχιστον έτος σε Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Άμεσης Δράσης και Μεταγωγών Δικαστηρίων, καθώς και σε Αστυνομικά Τμήματα, Τμήματα Ασφαλείας, Τμήματα Τροχαίας, Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Τμήματα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης, Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης και Αστυνομικούς Σταθμούς». Μετά την τροποποίηση του Π.Δ.107/2012 εξαιρούνται της διάταξης αυτής , όσοι αποσπώνται - μετακινούνται σε Υπηρεσίες των Αστυνομικών Διευθύνσεων Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Ξάνθης,Ροδόπης, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Α΄ Δωδεκανήσου και Β΄ Δωδεκανήσου.

- Οι προαγόμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 82/2006 (Α ΄ 86) στο βαθμό του Αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων μετατίθενται υποχρεωτικά και δεν μετακινούνται για οποιοδήποτε λόγο για ένα (1) τουλάχιστον έτος σε Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Άμεσης Δράσης και Μεταγωγών Δικαστηρίων, καθώς και σε Αστυνομικά Τμήματα, Τμήματα Ασφαλείας, Τμήματα Τροχαίας, Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Τμήματα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης, Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης και Αστυνομικούς Σταθμούς, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3. Εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στην περίπτωση του εδαφίου η΄ της παρ. 2 του άρθρου 19, εφόσον οι λόγοι υγείας αφορούν τους ίδιους, καθώς και όσοι αποσπώνται - μετακινούνται σε Υπηρεσίες των Αστυνομικών Διευθύνσεων Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Ξάνθης, Ροδόπης, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Α΄ Δωδεκανήσου και Β΄ Δωδεκανήσου. Οι προαναφερόμενοι παραμένουν στις Υπηρεσίες τους μέχρι την περίοδο των τακτικών μεταθέσεων, οπότε μετατίθενται με τη διαδικασία των παραγράφων 2-4 του άρθρου 15 του Π.Δ.100/2003.

Κατεβάστε το Π.Δ.107/2012 ΕΔΩ σε μορφή ΦΕΚ, απευθείας από το Ε.Τ.

Το PoliceNET ενσωμάτωσε στο κείμενο των Κωδίκων που διατίθενται από το PoliceNET.gr τις νομοθετικές μεταβολές του Π.Δ.100/2003, το οποίο μπορείτε να το κατεβάσετε ενημερωμένο ΕΔΩ.

 Δημοσιευμένο στο : PoliceNET