Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

Επιβίωση ώρα μηδέν !!!

Όλοι στην Ένστολη Πανελλαδική
Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας
Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2012
Αθήνα – Ώρα 13.30
Πλατεία Ευαγγελισμού
Αντιστεκόμαστε στην εξαθλίωση ...